Aktualita z OP VVV k výzvě Šablony III

Úvod  › Aktuality  › Aktualita z OP VVV k výzvě Šablony III

Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán.


Finanční plán definuje harmonogram zpráv o realizaci/žádostí o platbu, které příjemce předkládá dle sledovaného období. Na rozdíl od první a druhé vlny šablon je ve výzvách 80/81 finanční plán editovatelný ze strany žadatele. Při přípravě žádosti o podporu je nutné na této záložce upravit Datum předložení ZZoR/ZŽoP, které se vypočítá jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu + 40 pracovních dní na zpracování závěrečné zprávy o realizaci. V Uživatelské příručce IS KP14+ – Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) je uvedena tabulka, ve které jsou data předložení ZZoR/ZŽoP přehledně stanovena (str. 82-83) https://opvvv.msmt.cz/download/file4996.pdf.
ŘO OP VVV vyzývá školy, aby při vyplňování žádostí o podporu postupovaly podle uživatelské příručky!