Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

Úvod  › Aktuality  › Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

Řídící orgán aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm