Aktualizace přílohy Kalkulaček indikátorů ZoR pro prodloužené projekty Šablony II

Úvod  › Aktuality  › Aktualizace přílohy Kalkulaček indikátorů ZoR pro prodloužené projekty Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil ve výzvách II. vlny šablon (Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II) aktualizované Kalkulačky indikátorů ZoR.

V kalkulačkách byly na listě ke krácení personálních šablon přidány další měsíce realizace tak, aby pokryly celou dobu realizace prodloužených projektů, tj. ve výzvách 02_18_63 a 02_18_64 do února 2022 a ve výzvách 02_18_65 a 02_18_66 do srpna 2022.

Příjemci mohou používat dosavadní kalkulačky až do konce realizace prodloužených projektů. Pokud by však v době prodloužení v některém měsíci došlo ke krácení personální šablony, je třeba využít aktualizovanou kalkulačku.   

V případě dotazů je možné se obrátit na konzultační linku pro šablony, telefonicky každý pracovní den od 9 do 15 hodin na 234 814 234 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

Kalkulačky jsou zveřejněny v dokumentech výzev :

02_18_63 

02_18_64  

02_18_65 

02_18_66