Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

Úvod  › Aktuality  › Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se tak již nebude vztahovat žádné Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost realizace šablon distanční formou. Ale i po skončení mimořádných opatření lze některé aktivity šablon nadále vykonávat distanční formou.

Podrobnější informace naleznete na https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm