Benchlearning

Úvod  › Články autora:Jana Holcová

Víme, že už víte. Protože o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky se mluví už od února. Ale pokud jste zatím nezaznamenali, kde najít přehledné informace, sdílíme zásadní zdroj i zde: https://revize.edu.cz.

Cílem změn RVP je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků. Jak ale říká v rozhovoru Štěpánka Beierlová „Revize nemá z dětí vychovat programátory“. (Celý rozhovor s průkopnicí robotiky a učitelkou na ZŠ v Sušici najdete zde).

Proč je tato revize třeba? Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.

Na webu Revize.edu.cz najdete (kromě jiného) přehled toho, co se mění v RVP ZV, informace, jak změnu realizovat ve škole, případně rady, kam se obrátit o pomoc nebo FAQ.

O tom, že školy, které se chystají na zavádění nové informatiky, dostanou „startovací balíček“ se dočtete například na webu NPI ČR. Národní pedagogický institut spouští totiž projekt podpory školám, které chtějí začít vyučovat novou informatiku a zavádět do výuky digitální kompetence již v první vlně, tedy od 1. září 2021. Startovací balíček podpory, který NPI nabízí školám, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace. Školy se mohou hlásit prostřednictvím vstupního dotazníku, který je zveřejněn na zmiňovaných webových stránkách revize.edu.cz.

Péči o sebe bychom se měli věnovat pravidelně, nejen v této nelehké době. Ředitelé škol a pedagogové čelí extrémnímu náporu a vyhoření jim často hrozí i v běžných podmínkách. Proto vám přinášíme informace, jak získat prostředky na financování aktivit spojených s psychohygienou.


V rámci projektů II.vlny šablon je možné se tematicky věnovat i psychohygieně, a to v rámci šablon 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin pro ZŠ a 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin pro MŠ, a to ve variantě d – osobnostně sociální rozvoj pro MŠ i ZŠ. Pokud škola tyto aktivity nemá ve svém projektu zahrnuté, je možné požádat o změnu aktivit. Je však nutné respektovat, že změna aktivit může proběhnout v rámci stejného specifického cíle aktivit.

Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně poradí naši odborní poradci center podpory, kteří jsou vám k dispozici ve všech krajích.

Užitečné odkazy

° https://www.opatruj.se/

° https://nevypustdusi.cz/webinare/

° https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc

° https://www.blaznis-no-a.cz/vzdelavaci-kurz-pro-ucitele-aneb-i-ucitele-maji-sve-dny/

° https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi

Připojíte se?

MAP II ORP České Budějovice zakládá pracovní skupinu (PS) školních psychologů


Českobudějovičtí školní psychologové přišli s myšlenkou pravidelných setkání. Jejich programem bude prohlubování náplně práce školního psychologa a speciálního pedagoga, vzdělávání se v konkrétních oblastech a předávání zkušeností. K založení PS školních psychologů je několik důvodů, které vycházejí ze zkušeností získávaných od roku 2019:
1) častější výskyt žáků, kteří potřebují individuální intervence a konzultace
2) nejisté a neukotvené financování školních psychologů
3) výstupy dotazníkového šetření MAP ORP II ČB realizovaného v průběhu roku 2020 na ZŠ, z kterého vyplynulo, že školní psycholog je na školách potřebný.

PS školních psychologů a speciálních pedagogů by chtěla iniciovat vznik nadregionální skupiny a oslovit co nejvíce školních psychologů a speciálních pedagogů – také i začínajících, aby zkušenější psychologové mohli předávat své zkušenosti a pomohli na startu novým kolegům.

Za realizační tým MAP II ORP ČB: odborná konzultantka
Bc. Eliška Tenklová (kontakt: klima@mapvzdelavani.cz,
tel.: 778 507 086)

Poslední číslo našeho newsletteru Vedeme školu, v němž najdete kromě tohoto textu i další, najdete ke stažení zde.

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. MŠMT v pátek zveřejnilo podrobnosti k pilotáži, dva zvolené okresy a inzeráty na volné pozice. Podrobné informace jsou zveřejněny na tomto odkazu.

Více se také dočtete v letáku, který je ke stažení zde.

MŠMT rovněž vyhlásilo výběrová řízení. Může nabídnout pracovní místa zkušeným odborníkům a pedagogickým lídrům jak na centrále, v oddělení podpory školy, tak v regionech:

Semily https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/koordinator-stredniho-clanku-podpory-v-okrese-semily

Svitavy https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/koordinator-stredniho-clanku-podpory-v-okrese-svitavy

místa na centrále v Praze:

koordinátor https://www.msmt.cz/ministerstvo/ministersky-rada-v-oddeleni-podpory-skol

metodik pro legislativu – https://www.msmt.cz/ministerstvo/odborny-a-referent-ka-v-oddeleni-podpory-skol