Informace o workshopu 23.3. pro žadatele MAP III

Úvod  › Aktuality  › Informace o workshopu 23.3. pro žadatele MAP III
Workshop pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, aktivita A 

Místo: Distanční formou přes Microsoft Teams
Související informace: 23. března 2021 10:00 – 12:00

Přihlásit

Emaily na organizátora: ap@msmt.cz

Workshop je určen pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 3. Workshop je určen pro zástupce oprávněných žadatelů.

Cílem workshopu je upozornit účastníky na nejčastější pochybení v již předložených žádostech o podporu obsahujících povinnou aktivitu A – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, zjištěné ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. V této souvislosti doporučujeme účastníkům prostudovat si aktuálně zveřejněný dokument „Nejčastější chyby v žádostech o podporu předložených do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území aktivity A – MAP III.“

Dovolujeme si upozornit, že cílem workshopu není seznámit účastníky s věcnou částí výzvy ani pravidly finančního řízení. Pro případné zájemce o tuto problematiku je k dispozici nahrávka z webináře konaného dne 6. listopadu 2020, která je k dispozici zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm

Informace a poradenství k přípravě MAP III je rovněž možné získat na akcích, které jsou organizovány Národním pedagogickým institutem ČR v rámci projektů – v současné době SRP a P-KAP (více informací na https://www.npicr.cz/projekty).

Z důvodu zajištění plynulého průběhu workshopu a s ohledem na jeho distanční formu doporučujeme žadatelům zaslat svoje případné dotazy e-mailem na adresu ap@msmt.cz(předmět e-mailu: workshop), a to do pátku 19. 3. 2021 do konce dne.

Podrobné informace o akci, semináři