Jak se proměňuje aktivita center podpory SRP v územích?

Úvod  › Aktuality  › Jak se proměňuje aktivita center podpory SRP v územích?

Centra podpory projektu SRP jsou už zavedeným poradním orgánem. Slouží těm, kdo realizují místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání, ale pomáhají i všem žadatelům a příjemcům výzev tzv. šablon. Už od března loňského roku se většina našich setkání a konzultací odehrává v online režimu. O to více si vážíme narůstajícího zájmu škol o metodickou podporu. Online prostředí nám sice nedovoluje živá osobní setkání, ale má také svoje výhody: umožňuje pracovníkům center podpory vést více konzultací, a podporovat tak hlavně realizaci projektů šablon. Těší nás, že se zvýšil i zájem o poradenství v oblasti strategického řízení a plánování ve školách. Naši odborní poradci dlouhodobě uplatňují procesy strategického plánování v rámci poradenství k šablonám. V posledních týdnech jsme zaznamenali také vyšší zájem škol o strategický plán rozvoje školy. Zástupci vedení škol se obracejí přímo na odborné poradce center podpory nebo se ptají prostřednictvím MAPů v daném území.

V rámci podpory škol jsme natočili webinář Strategický plán rozvoje školy, který zájemce provede vznikem tohoto klíčového dokumentu, s nímž pak školy aktivně pracují, a představí i jeho přínosy. Webinář najdete na našem Youtube kanálu. Abychom podpořili rozvoj strategického řízení a plánování ve školách, aktualizovali jsme i další metodický nástroj – on-line poradenství (znalostní databázi). Nové webové stránky jsou pro uživatele přehlednější a umožňují rychlejší cestu k požadované odpovědi. Můžete zde vyhledávat již vložené odpovědi na otázky týkající se strategického řízení a plánování nebo procházet  klíčové materiály a dokumenty. Máte také možnost zadat přímý dotaz se všemi specifiky. Odborníci z našich center podpory na vaši otázku odpoví a v případě zájmu můžete navázat další konkrétní spolupráci.

Těší nás, že v této zvláštní době jsou zástupci vedení škol otevření dalším krokům k vlastnímu rozvoji i k rozvoji svých škol a že procesy strategického řízení a plánování vnímají jako cestu ke zlepšení.

Věra Dušková, týmová manažerka klíčové aktivity Centra podpory projektu SRP

Infografika centra podpory

Infografika centra podpory ke stažení

Poslední číslo našeho newsletteru Vedeme školu najdete ke stažení zde.