Informace projektu SRP k nouzovému stavu

Úvod  › Inspirujte se  › Informace projektu SRP k nouzovému stavu
Jak pečovat o sebe a o druhé?
Všímejte si toho, jak se cítíte, a pečujte o sebe. Může vám to pomoct se vyrovnat aspoň s částí stresu, který zažíváte. Rádi bychom vám nabídli nástroj, jak posilovat svou odolnost a pečovat o sebe. Tím je projekt www.opatruj.se, kde upozorňujeme na heslo 3P:
POSILUJ svoji psychickou odolnost.
PEČUJ o své duševní zdraví.
POMÁHEJ sobě (i ostatním).
Psychologická podpora pedagogům
Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti s omezením provozu škol? Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize? Učitelům, ředitelům i rodičům nabízíme psychologickou pomoc, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.
Jak ve škole předejít vyhoření?
Informace, jak získat prostředky na financování psychohygieny skrze tzv. šablony. Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně poradí odborní poradci center podpory projektu SRP, kteří jsou vám k dispozici ve všech krajích.
 
Pojišťovny přispívají na psychoterapii
Kolegové pojištění u VZP mohou čerpat příspěvek na psychoterapii až 7000 Kč, v rámci pilotního projektu určeného na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta. Více informací o této možnosti naleznete zde (popř. můžete na adrese opatrujse@vzp.cz přímo požádat o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021). Obdobný program je dostupný také u ČPZP. 

Další zdroje informací a pomoci
Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví (MŠMT)
MŠMT Linka pro ředitele škol
Koronavirus.edu.cz, pomoc s vedením školy v době koronaviru) (NPI ČR, MŠMT)
Seriál psychologů Armády ČR: Jak zvládat stres Když se stane neštěstí, příručka pro školy (Psychosociální intervenční tým ČR)
Jak jsem na tom já? Online kompas duševního zdraví. (Opatruj.se)
Virtuální asistenční centrum (Tvhasici.cz)
Zdravé a podporující prostředí ve třídě (Nevypustdusi.cz)
Jak na psychosociální podporu (materiál Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže, Slovenského Červeného kříže, Hasičského záchranného sboru České republiky a Junáka – českého skauta).
Kontakty pomoci ČOSIV