„Jsem mužem touhy,“ o sobě říkal J. A. Komenský

Úvod  › Aktuality  › „Jsem mužem touhy,“ o sobě říkal J. A. Komenský

Připomínáme si 350 let od úmrtí „učitele národů“ Jana Amose Komenského, pedagoga, myslitele, posledního biskupa Jednoty bratrské, člena vědecké komunity Republiky učenců, který polemizoval s Descartem, ten tvrdil: „Myslím tedy jsem.“ a Komenský na to odpovídá: „Sním, tedy jsem.“

Byl tedy Komenský utopistou? Ano i ne.

Proti dobové tendenci mluví o dítěti jako o tom nejcennějším co máme a co je potřeba, abychom si uchovávali a pěstovali také v sobě samotných. Jako jeden z prvních učených mužů zastával názor, že i ženy by se měly vzdělávat. V mamince spatřuje prvního člověka, který nás něčemu učí, první pedagožku našeho života. A také je přesvědčen o nároku na bezplatné vzdělání pro všechny děti bez rozdílů. Je třeba, abychom všichni získali schopnost správně pojmenovávat svět a tak mohli správně přemýšlet a jednat. Komenský se domníval, že změnit přirozenost člověka nelze. Klíč k nápravě světa spatřuje v lidském poznání a svobodném myšlení.

Komenský postuloval vize, z nichž se po 350 letech mnohé naplnily, mnohé na naplnění stále čekají. Odkaz tohoto neoddiskutovatelného pedagogického leadera je gigantický a hluboký. Moravan, který se v šestnácti letech naučil číst, přerostl svým významem hranice své rodné země. Leader, který zformuloval vizi a šel krok po kroku za svými cíli, aby se mu ji povedlo naplnit. Dokázal pro svou vizi nadchnout nejen mnoho lidí své doby, ale stále působí i na nás.

V dnešní době existuje kvantum školení, která slibují, že z vás učiní leadera. Člověka, který povede ostatní a ti jej budou následovat až do posledního dechu. Můžeme se naučit řadu komunikačních, motivačních a mnoho jiných dovedností potřebných k vedení, ale to podstatné se dozvídáme právě skrze J. A. Komenského. Podstatou skutečného leadershipu je mít rád lidi, vážit si druhých. Jedině skrze respekt může dojít k tomu, že se leaderovi podaří získat nadšení druhých, kteří do své práce vloží srdce i mysl s velkým přesahem. Vize leadera je bytostnou touhou, která neodráží uspokojování jen jeho potřeb, ale pokorně a odhodlaně slouží ku prospěchu druhých lidí. Touha oddaná nápravě světa. Inspirujme se a oslavme Jana Amose Komenského jako muže touhy, muže snícího, který ale není snílkem! Opřeme se v této nelehké době o jeho lidskost, laskavost a lásku. Skrze ně se nám otevírají nové horizonty poznání a vědění.