Aktuality

Úvod  › Aktuality

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

V době mimořádných opatření řeší Řídicí orgán OP VVV množství dotazů souvisejících s možností realizace aktivit šablon distanční formou a s tím spojených pravidel pro jejich dokladování. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí. Dokument je zveřejněný v dokumentech výzvy: Výzva č. 02_18_63 ZDE  Výzva č. 02_18_64 ZDE …

Číst dále

Aktualizace dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II a Šablony III aktualizaci dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách. Tato aktualizace je praktickým doplněním původního „taháku“, a to oborů/programů u školního asistenta a školního psychologa na základě dosud posuzovaných kvalifikací. Cílem „taháku“ je i nadále zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“…

Číst dále

Proč je důležité vytvářet strategický plán?

V rámci projektu SRP došlo v uplynulých letech k zpracování významného dokumentu Strategický plán rozvoje školy. Proč je důležitý? Může do budoucna ovlivnit zlepšování našeho školství. Podívejme se na jeho význam přímo do území v článku v Učitelských novinách, Mgr. Marie Plevové, Konzultantky rozvoje školy projektu SRP. Zde: Článek v Učitelských novinách Pokud byste si jej chtěli vypracovat i pro vaši školu…

Číst dále

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. MŠMT v pátek zveřejnilo podrobnosti k pilotáži, dva zvolené okresy a inzeráty na volné pozice. Podrobné informace jsou zveřejněny na tomto odkazu.…

Číst dále

Setkání příjemců IPo MAP v lednu a únoru 2021

Konzultační a informační on-line setkání příjemců IPo MAP:Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP.

Číst dále

Stáhněte si nový Metodický list předávání informací z MAP do KAP – závazný pro MAP II i MAP III

Zveřejňujeme novou verzi Metodického listu předávání informací z MAP do KAP pro MAP II. Aktualizací dochází k souladu závazného Metodického listu pro MAP II s Postupy MAP III, které jsou závazné pro MAP III.

Číst dále

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2020

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. Pokyny jsou zveřejněny ve výzvách Šablony v části Dokumenty – ve výzvě č. 022 ZDE, ve výzvě č 023 ZDE, ve výzvě…

Číst dále

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 18. prosince ve výzvách II. a III. vlny šablon pomůcku pro archivaci. V dokumentu jsou uvedeny nejen základní informace k archivaci, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat. Pomůcku najdete v jednotlivých výzvách v části Dokumenty – Pravidla výzvy: ve výzvě 63 ZDE, ve výzvě 64 ZDE, ve výzvě…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám (prosinec 2020) OP VVV

Otázka za prosinec pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/81 Otázka : Je možné v současné době mimořádných opatření při přítomnosti dětí a žáků ve škole a platnosti omezení vstupu třetích osob do prostor školy realizovat šablony Projektový den ve škole (ve výuce) nebo Zapojení odborníka z praxe do výuky? Je možné realizovat šablonu Projektový den mimo školu? Odpověď: V době mimořádných opatření realizuje škola/školské zařízení (dále…

Číst dále

Vyšel Newsletter Vedeme školu

Aktuálně vyšel Newsletter č. 18, ve kterém se dočtete, proč je důležité podporovat strategické řízení. Můžete se zorientovat na základě přehledné ikonografiky jak podpora strategického řízení ve školách probíhá a funguje. Newsletter č. 18 ke stažení

Číst dále