Aktuality

Úvod  › Aktuality

Napsali o nás

Přečtěte si v Řízení školy – letní speciál článek manažera projektu SRP Mgr. Petra Valenty, Ph.D. Mocný ředitel, aneb „škola jsem já“. Ředitel je z podstaty své role ve společenství školy výjimečnou osobností. Je statutárním orgánem právnické osoby, řídí všechny činnosti, které škola jako právnická osoba vykonává, je zaměstnavatelem (jako statutární orgán školy je orgánem, který zaměstnavatele zastupuje)…

Číst dále

Školy se strategickým vedením mají nový label

Projekt SRP se rozhodl ocenit školy, které prošly jeho intenzivní podporou a se strategickým řízením i dále pokračují, novým označením. V  létě tomu bude rok, co jsme zavedli značku „Vedeme školu“. Skrývají se pod ní především webové stránky, jež právě čtete a které i po uzavření projektu SRP budou sloužit ředitelům a vedení škol pro získávání důležitých informací, matodik a manuálů. Na…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2021) z OP VVV

Otázka za červen 2021 pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/81: Otázka:O prázdninách by chtěl školní asistent čerpat tři týdny neplaceného volna. Je to ve zjednodušených projektech dovoleno? A pokud ano, jakým způsobem se neplacené volno vykazuje? Odpověď:Pokud kterýkoli pracovník, hrazený z personální šablony, vyčerpal veškerou svou dovolenou a žádá o poskytnutí neplaceného volna, může se souhlasem zaměstnavatele toto volno čerpat.…

Číst dále

Nový newsletter Vedeme školu je na světě

Už po dvacáté k vám putuje newsletter projektu SRP. Co se u nás dělo za poslední čtvrt rok? A na co vás už dopředu zveme? Newsletter vám už doputoval do e-mailové schránky. Nezapomeňte nahoře v mailu kliknout na „stáhnout obrázky“ nebo si jej otevřít ve webovém prohlížeči, abyste nepřišli o grafické prvky. A pokud by vám náš zpravodaj e-mailem nedošel, čerstvé číslo…

Číst dále

On-line workshopy – Benchlearning jako metoda strategického řízení školy

Seznámíme účastníky s pojetím, přínosy, postupy, metodami a nástroji benchlearningu, včetně praktické aplikace. Termíny: 15. 9. 2021 v 13:30 – 18:00 Přihlášení ZDE 16. 9. 2021 v 13:30 – 18:00 Přihlášení ZDE 21. září 2021 v 15:00 – 19:30 Přihlášení ZDE; Přihlášení ZDE Benchlearning spočívá v učení se z reálné praxe jiné školy. Umožňuje čerpat inspiraci z postupů a procesů, které již jiná škola úspěšně vyzkoušela. Je rychlou cestou k vlastnímu…

Číst dále

Vzdělávání v projektu SRP

Aktivita Vzdělávání je neodmyslitelnou součástí projektu SRP. Letos máme přes 300 absolventů ročního vzdělávacího programu Strategické řízení a plánování ve školách. A téměř stejně vysoký je tento rok počet účastníků našich nástavbových seminářů. Během jara jsme vypsali i vyhledávané webináře k psychohygieně.  Ředitelům jsme v projektu SRP nabídli prezenční i distanční vzdělávání zaměřené na:   budování kultury školy, řízení změny, vnitřní evaluaci školy, strategické řízení, …

Číst dále

Rádi jsme pro vás oporou

Věříme, že složité období, ve kterém se školy vyrovnávají s mimořádnou situací způsobenou koronavirem, se blíží ke konci. Ředitelé, učitelé i další, kteří pracují ve školách prokázali mnoho vůle a houževnatosti při hledání způsobů, jak dětem zajistit vzdělávání ve ztížených podmínkách. Uspěli proto, že se problémů nelekli, na řešeních spolupracovali a vzájemně se podporovali. Ředitelé škol se projevili jako schopní…

Číst dále

Závěrečná konference SRP

V kalendáři si poznamenejte zásadní datum: 9. 9. 2021 v 9:00 a místo: Praha. Na závěrečné konferenci budeme společně bilancovat, co jsme během trvání projektu SRP dokázali, co projekt přinesl našim školám, co dál zůstává a pokračuje. Aby vám setkání přineslo ještě více, připravili jsme pro vás workshopy na téma leadershipu. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne konference online. Konference je…

Číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA – Psychická (ne)pohoda ve školách

Odborná debata psychiatrů a pedagogů: „Návrat do škol je i návratem do vztahů. Je třeba o ně pečovat.“ Záznam ke shlédnutí zde: http://bit.ly/psychická_ne_pohoda_ve_školách Jak si teď, po téměř celém školním roce s pandemií covid-19, stojí psychické zdraví žáků, ale i učitelů a ředitelů škol? A jak pomoci, aby se děti i dospělí cítili a fungovali lépe? Psychická nepohoda na školách je alarmující a je třeba tématu…

Číst dále

Otázka Šablony za květen 2021 pro výzvu 63/64

Otázka: Před ukončením realizace projektu ve výzvě Šablony II jsme vyplnili Dotazníkové šetření potřeb MŠ a výsledkem je, že se ve všech položkách dotazníku nacházíme v ideálním stavu (tj. celkový průměr = 4,00). Můžeme podat žádost o podporu do výzvy 80 Šablony III? Odpověď: Ano, žádost o podporu do výzvy Šablon III podat můžete. Je však potřeba si uvědomit, že…

Číst dále