Aktuality

Úvod  › Aktuality

Novinky z center podpory

Chystají se další čtyři online konference, určené ředitelům škol, pedagogům, zřizovatelům a realizátorům MAP. Informace budou zveřejněny v aktualitách na webu Vedemeskolu.npi.cz a našem stejnojmenném FB profilu. Podívejte se na video z Centra podpory v Brně.

Číst dále

Zhodnocení klíčových aktivit projektu SRP

Aktivita Evaluace je neodmyslitelnou součástí projektu SRP a přináší cenné informace a podněty. Naši evaluatoři Mgr. Adam Spálenský, Ing. Lucie Bučinová, Ing. Vladimír Sodomka zpracovali výstupy z klíčových aktivit za celé období realizace projektu SRP. 

Číst dále

SRP končí, jdeme dál

Projekt SRP byl v září 2021 symbolicky uzavřen hojně navštívenou konferencí, která se konala v centru Prahy. Zástupci MŠMT hodnotili projekt z pohledu naplnění cílů Akce KLIMA, spolupráce s Řídicím orgánem OP VVV a významu pro zdárnou realizaci projektů MAP a šablon ve školách. Přítomné ředitelky a ředitelé shrnuli v moderovaném rozhovoru přínosy, kterých se s podporou projektu a díky úsilí pracovníků škol podařilo dosáhnout.…

Číst dále

Pozvání na II. online konferenci: Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Zveme Vás na II. online konferenci projektu SRP – Centra podpory: Podpora rozvoje matematické gramotnosti, která se uskuteční 18. října 2021 v 9-15 hod v online prostředí MS Teams. Přihlašování je možné do pátku 15. října do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny. ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ ZDE II. Online konference projektu…

Číst dále

Online konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (MŠ, ZŠ)

Individuální konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti – celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých…

Číst dále

Proběhla úspěšná online konference: Podpora rozvoje škol díky projektům zjednodušeného vykazování tzv. šablon

I když projekt SRP v cílové rovince svého působení, stále centra podpory pracují naplno. Intenzivně poskytují podporu školám se šablonami i realizátorům MAP. Ve čtvrtek 23. září 2021 proběhla velmi úspěšná online konference na téma Podpora rozvoje škol díky projektům zjednodušeného vykazování tzv. šablon, které se zúčastnilo přes 150 účastníků. Tím však nekončíme, chystáme další čtyři online konference, určené…

Číst dále

Upozornění pro SŠ a VOŠ (Šablony II)

Upozorňujeme SŠ a VOŠ, které realizují projekty Šablony II (výzva 02_18_65 a 02_18_66), že ŘO OP VVV zveřejnil informace k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II. Dokument je k dispozici u dokumentace daných výzev zde: https://vedemeskolu.npi.cz/sablony/

Číst dále

Nová příloha k závěrečné zprávě

Řídící orgán OP VVV zveřejnil novou přílohu (vzor) k závěrečné zprávě o realizaci projektů výzvy č. 02_17_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Čestné prohlášení o shodě verzí Strategických rámců MAP. Vzor přílohy k závěrečné zprávě o realizaci projektu ke stažení ZDE

Číst dále

Pozvánka na workshopy: Benchlearning jako metoda strategického řízení školy

Benchlearning spočívá v učení se z reálné praxe jiné školy. Umožňuje čerpat inspiraci z postupů a procesů, které již jiná škola úspěšně vyzkoušela. Je rychlou cestou k vlastnímu úspěchu a předchází chybám při zdlouhavém hledání vlastních řešení. V průběhu workshopu porozumíte tomu, co je to benchlearning, co je třeba udělat před vstupem do spolupráce s jinou školou, jak si správnou školu ke spolupráci vybrat,…

Číst dále

Místní krajská konference projektu SRP online

Téma konference: Podpora rozvoje škol díky projektům zjednodušeného vykazování tzv. šablon. Termín: 23. září 2021 Čas: 9:00 – 15:00 Přihlášení zde: link na přihlášení ; online platforma MS Teams Program ke stažení zde Konference projektu SRP je určena ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, realizátorům IPo MAP a zřizovatelům škol. Hlavním tématem konference bude propojování procesů strategického řízení…

Číst dále