Aktuality

Úvod  › Aktuality

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2021

Otázky za duben 2021 pro výzvu 80/81: Otázka: V době uzavření školy můžeme poskytovat žákům individuální konzultace. Bylo by možné vykázat tyto individuální konzultace jako výstup šablony 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem? Odpověď: Pokud škola/školské zařízení může v době uzavření škol poskytovat individuální konzultace, tak lze i tímto způsobem realizovat šablonu 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním…

Číst dále

Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky vytváří ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a dalšími specialisty sérii videí a newsletterů pro podporu ředitelů škol. Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést…

Číst dále

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku workshopu pro žadatele MAP III:

Zde klikněte na odkaz: Záznam workshopu k nejčastějším chybám v žádostech o podporu MAP III Workshop pro žadatele MAP III výzvy Akční plánování v území zaměřený na nejčastější chyby v podaných žádostech proběhl dne 23. března 2021. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu: Zahájení, úvodní slovo (0:00:00 – 0:05:04)…

Číst dále

Revize.edu.cz a startovací balíček z NPI ČR

Víme, že už víte. Protože o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky se mluví už od února. Ale pokud jste zatím nezaznamenali, kde najít přehledné informace, sdílíme zásadní zdroj i zde: https://revize.edu.cz. Cílem změn RVP je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků. Jak ale říká v rozhovoru Štěpánka…

Číst dále

Aktualizované seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. března 2021 aktualizované seznamy s počty dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III obsahující data k 30. září 2020.  Seznamy nahrazují původní verzi zveřejněnou 7. 12. 2020 a jsou platné do termínu ukončení předkládání žádostí o podporu. Úprava se týká základních škol, které zřizují přípravné třídy. Do celkového počtu žáků těchto škol jsou v souladu s výzvou…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66

Otázka za březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66: Po absolvování webináře DVPP jsme od pořádající agentury e-mailem obdrželi elektronickou verzi osvědčení DVPP obsahující elektronický podpis. Je tento výstup uznatelný nebo je nutné si vyžádat papírovou formu osvědčení? Odpověď: Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem…

Číst dále

Nechci vyhořet! Jak tomu předejít?

Péči o sebe bychom se měli věnovat pravidelně, nejen v této nelehké době. Ředitelé škol a pedagogové čelí extrémnímu náporu a vyhoření jim často hrozí i v běžných podmínkách. Proto vám přinášíme informace, jak získat prostředky na financování aktivit spojených s psychohygienou. V rámci projektů II.vlny šablon je možné se tematicky věnovat i psychohygieně, a to v rámci šablon 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ –…

Číst dále

Jak se proměňuje aktivita center podpory SRP v územích?

Centra podpory projektu SRP jsou už zavedeným poradním orgánem. Slouží těm, kdo realizují místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání, ale pomáhají i všem žadatelům a příjemcům výzev tzv. šablon. Už od března loňského roku se většina našich setkání a konzultací odehrává v online režimu. O to více si vážíme narůstajícího zájmu škol o metodickou podporu. Online prostředí nám sice nedovoluje živá osobní…

Číst dále

Informace o workshopu 23.3. pro žadatele MAP III

Workshop pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, aktivita A  Místo: Distanční formou přes Microsoft Teams Související informace: 23. března 2021 10:00 – 12:00 Přihlásit Emaily na organizátora: ap@msmt.cz Workshop je určen pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 3. Workshop je určen pro zástupce oprávněných žadatelů. Cílem workshopu je upozornit účastníky na nejčastější pochybení v již předložených žádostech…

Číst dále

Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

UPOZORNĚNÍ: Vychází aktualizované Sdělení k realizaci šablon jehož platnost je zpětně účinná od 1. 2. 2021 V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument především rozšiřuje možnosti realizace aktivit online v šablonách Tandemová výuka, Nové metody ve výuce, Vzájemná spolupráce, CLIL ve výuce a Zapojení odborníka z praxe do…

Číst dále