Aktuality

Úvod  › Aktuality

Pro školy v IP: otevřena možnost webináře na téma psychohygiena

Současná situace spojená s uzavřením škol a distanční výukou představuje neúměrnou zátěž pro pedagogy ze všech typů škol, kterou již často nedokážou zvládnout sami. Na základě požadavků z terénu projekt SRP připravil 3 webináře zaměřené na psychohygienu v době nouzového stavu s praktickým zaměřením na techniky zvládání stresu. Dle podmínek realizace našeho projektu se jich však bohužel mohou zúčastnit pouze…

Číst dále

Prodlužování projektů v II. vlně šablon

Řídicí orgán aktualizoval informace k prodlužování projektů v souladu se Sdělením k realizaci šablon a zároveň upozorňuje na technické řešení podávaných žádostí o změnu. Dokument  „Prodlužování projektů – informace 2021“ je zveřejněn ve výzvách: Výzva č. 02_18_63 ZDE Výzva č. 02_18_64 ZDE  Výzva č. 02_18_65 ZDE  Výzva č 02_18_66 ZDE 

Číst dále

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

V době mimořádných opatření řeší Řídicí orgán OP VVV množství dotazů souvisejících s možností realizace aktivit šablon distanční formou a s tím spojených pravidel pro jejich dokladování. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí. Dokument je zveřejněný v dokumentech výzvy: Výzva č. 02_18_63 ZDE  Výzva č. 02_18_64 ZDE …

Číst dále

Aktualizace dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II a Šablony III aktualizaci dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách. Tato aktualizace je praktickým doplněním původního „taháku“, a to oborů/programů u školního asistenta a školního psychologa na základě dosud posuzovaných kvalifikací. Cílem „taháku“ je i nadále zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“…

Číst dále

Proč je důležité vytvářet strategický plán?

V rámci projektu SRP došlo v uplynulých letech k zpracování významného dokumentu Strategický plán rozvoje školy. Proč je důležitý? Může do budoucna ovlivnit zlepšování našeho školství. Podívejme se na jeho význam přímo do území v článku v Učitelských novinách, Mgr. Marie Plevové, Konzultantky rozvoje školy projektu SRP. Zde: Článek v Učitelských novinách Pokud byste si jej chtěli vypracovat i pro vaši školu…

Číst dále

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. MŠMT v pátek zveřejnilo podrobnosti k pilotáži, dva zvolené okresy a inzeráty na volné pozice. Podrobné informace jsou zveřejněny na tomto odkazu.…

Číst dále

Setkání příjemců IPo MAP v lednu a únoru 2021

Konzultační a informační on-line setkání příjemců IPo MAP:Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP.

Číst dále

Stáhněte si nový Metodický list předávání informací z MAP do KAP – závazný pro MAP II i MAP III

Zveřejňujeme novou verzi Metodického listu předávání informací z MAP do KAP pro MAP II. Aktualizací dochází k souladu závazného Metodického listu pro MAP II s Postupy MAP III, které jsou závazné pro MAP III.

Číst dále

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2020

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. Pokyny jsou zveřejněny ve výzvách Šablony v části Dokumenty – ve výzvě č. 022 ZDE, ve výzvě č 023 ZDE, ve výzvě…

Číst dále

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 18. prosince ve výzvách II. a III. vlny šablon pomůcku pro archivaci. V dokumentu jsou uvedeny nejen základní informace k archivaci, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat. Pomůcku najdete v jednotlivých výzvách v části Dokumenty – Pravidla výzvy: ve výzvě 63 ZDE, ve výzvě 64 ZDE, ve výzvě…

Číst dále