Aktuality

Úvod  › Aktuality

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2021) z OP VVV

Otázka za červen 2021 pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/81: Otázka:O prázdninách by chtěl školní asistent čerpat tři týdny neplaceného volna. Je to ve zjednodušených projektech dovoleno? A pokud ano, jakým způsobem se neplacené volno vykazuje? Odpověď:Pokud kterýkoli pracovník, hrazený z personální šablony, vyčerpal veškerou svou dovolenou a žádá o poskytnutí neplaceného volna, může se souhlasem zaměstnavatele toto volno čerpat.…

Číst dále

Nový newsletter Vedeme školu je na světě

Už po dvacáté k vám putuje newsletter projektu SRP. Co se u nás dělo za poslední čtvrt rok? A na co vás už dopředu zveme? Newsletter vám už doputoval do e-mailové schránky. Nezapomeňte nahoře v mailu kliknout na „stáhnout obrázky“ nebo si jej otevřít ve webovém prohlížeči, abyste nepřišli o grafické prvky. A pokud by vám náš zpravodaj e-mailem nedošel, čerstvé číslo…

Číst dále

On-line workshopy – Benchlearning jako metoda strategického řízení školy

Seznámíme účastníky s pojetím, přínosy, postupy, metodami a nástroji benchlearningu, včetně praktické aplikace. Termíny: 15. 9. 2021 v 13:30 – 18:00 Přihlášení ZDE 16. 9. 2021 v 13:30 – 18:00 Přihlášení ZDE 21. září 2021 v 15:00 – 19:30 Přihlášení ZDE; Přihlášení ZDE Benchlearning spočívá v učení se z reálné praxe jiné školy. Umožňuje čerpat inspiraci z postupů a procesů, které již jiná škola úspěšně vyzkoušela. Je rychlou cestou k vlastnímu…

Číst dále

Vzdělávání v projektu SRP

Aktivita Vzdělávání je neodmyslitelnou součástí projektu SRP. Letos máme přes 300 absolventů ročního vzdělávacího programu Strategické řízení a plánování ve školách. A téměř stejně vysoký je tento rok počet účastníků našich nástavbových seminářů. Během jara jsme vypsali i vyhledávané webináře k psychohygieně.  Ředitelům jsme v projektu SRP nabídli prezenční i distanční vzdělávání zaměřené na:   budování kultury školy, řízení změny, vnitřní evaluaci školy, strategické řízení, …

Číst dále

Rádi jsme pro vás oporou

Věříme, že složité období, ve kterém se školy vyrovnávají s mimořádnou situací způsobenou koronavirem, se blíží ke konci. Ředitelé, učitelé i další, kteří pracují ve školách prokázali mnoho vůle a houževnatosti při hledání způsobů, jak dětem zajistit vzdělávání ve ztížených podmínkách. Uspěli proto, že se problémů nelekli, na řešeních spolupracovali a vzájemně se podporovali. Ředitelé škol se projevili jako schopní…

Číst dále

Závěrečná konference SRP

V kalendáři si poznamenejte zásadní datum: 9. 9. 2021 v 9:00 a místo: Praha. Na závěrečné konferenci budeme společně bilancovat, co jsme během trvání projektu SRP dokázali, co projekt přinesl našim školám, co dál zůstává a pokračuje. Aby vám setkání přineslo ještě více, připravili jsme pro vás workshopy na téma leadershipu. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne konference online. Konference je…

Číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA – Psychická (ne)pohoda ve školách

Odborná debata psychiatrů a pedagogů: „Návrat do škol je i návratem do vztahů. Je třeba o ně pečovat.“ Záznam ke shlédnutí zde: http://bit.ly/psychická_ne_pohoda_ve_školách Jak si teď, po téměř celém školním roce s pandemií covid-19, stojí psychické zdraví žáků, ale i učitelů a ředitelů škol? A jak pomoci, aby se děti i dospělí cítili a fungovali lépe? Psychická nepohoda na školách je alarmující a je třeba tématu…

Číst dále

Otázka Šablony za květen 2021 pro výzvu 63/64

Otázka: Před ukončením realizace projektu ve výzvě Šablony II jsme vyplnili Dotazníkové šetření potřeb MŠ a výsledkem je, že se ve všech položkách dotazníku nacházíme v ideálním stavu (tj. celkový průměr = 4,00). Můžeme podat žádost o podporu do výzvy 80 Šablony III? Odpověď: Ano, žádost o podporu do výzvy Šablon III podat můžete. Je však potřeba si uvědomit, že…

Číst dále

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se tak již nebude vztahovat žádné Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost realizace šablon distanční formou. Ale i po skončení mimořádných opatření lze některé aktivity šablon nadále vykonávat…

Číst dále

Časté chyby ve zprávách o realizaci a zjištění při kontrolách na místě – II. vlna šablon

V průběhu měsíců února a března 2021 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrolách zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_18_063 a 18_02_064 Šablony pro MŠ a ZŠ II a při kontrolách na místě všech výzev II. vlny šablon. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 projektů.  https://opvvv.msmt.cz/aktualita/caste-chyby-ve-zpravach-o-realizaci-a-zjisteni-pri-kontrolach-na-miste-ii-vlna-sablon.htm

Číst dále