Aktuality

Úvod  › Aktuality

Dotaz: Jak řešit dokládání SR MAP a investičních tabulek pro IROP 2021+ v území, kde nebude realizován projekt MAP III, financovaný z OP VVV?

Odpověď : Bude nutné požadované podklady pro IROP na daném území zpracovat a toto zpracování popř. financovat z vlastních zdrojů. V případě aktualizace SR MAP z vlastních zdrojů bude možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-27 za splnění podmínky, že jeho aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce předloží MŠMT (ŘO…

Číst dále

Aktualita z OP VVV k výzvě Šablony III

Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán. Finanční plán definuje harmonogram zpráv o realizaci/žádostí o platbu, které příjemce předkládá dle sledovaného…

Číst dále

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit. Pokud je škola povinna dodržovat…

Číst dále

Přihlaste se do video semináře! Projekt SRP nabízí podporu pro ředitele v době pandemie.

Projekt SRP nabízí konkrétní podporu ředitelům škol. Přihlaste se na video seminář Psychohygiena a zvládání zátěžových situací v termínu 25. nebo 28. května 2021. Lektorkou bude zkušená Mgr. Michaela Štáfková, MBA, psychoterapeutka, projektová koordinátorka NPI ČR. Přihlášení v odkazech zde: NS Psychohygiena 25. 5. 2021 Vzdělávací programy NS Psychohygiena 28. 5. 2021 Vzdělávací programy Kurz se zabývá prevencí vzniku osobních zátěží vyplývajících ze složitých…

Číst dále

Konzultace k Šablonám II i III a setkání příjemců IPo MAP – na facebooku Vedeme školu

Projekt SRP usiluje, abyste veškeré informace měli na dosah ruky. Všechny aktuální hromadné i individuální konzultace k Šablonám II i III, které probíhají v krajích na centrech podpory, naleznete na facebooku Vedeme školu. Dále zde informujeme o pravidelných setkáních příjemců IPo MAP. Konzultace Šablony II i III je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení…

Číst dále

Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

Řídící orgán aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček. https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2021

Otázky za duben 2021 pro výzvu 80/81: Otázka: V době uzavření školy můžeme poskytovat žákům individuální konzultace. Bylo by možné vykázat tyto individuální konzultace jako výstup šablony 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem? Odpověď: Pokud škola/školské zařízení může v době uzavření škol poskytovat individuální konzultace, tak lze i tímto způsobem realizovat šablonu 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním…

Číst dále

Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky vytváří ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a dalšími specialisty sérii videí a newsletterů pro podporu ředitelů škol. Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést…

Číst dále

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku workshopu pro žadatele MAP III:

Zde klikněte na odkaz: Záznam workshopu k nejčastějším chybám v žádostech o podporu MAP III Workshop pro žadatele MAP III výzvy Akční plánování v území zaměřený na nejčastější chyby v podaných žádostech proběhl dne 23. března 2021. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu: Zahájení, úvodní slovo (0:00:00 – 0:05:04)…

Číst dále

Revize.edu.cz a startovací balíček z NPI ČR

Víme, že už víte. Protože o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky se mluví už od února. Ale pokud jste zatím nezaznamenali, kde najít přehledné informace, sdílíme zásadní zdroj i zde: https://revize.edu.cz. Cílem změn RVP je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků. Jak ale říká v rozhovoru Štěpánka…

Číst dále