Aktuality

Úvod  › Aktuality

Vychází nový Newsletter projektu SRP

Dozvíte se o benchlearningu, který bude v projektu SRP realizován od září 2020 do června 2021 a jak na něj. Podíváme se na aktivity center podpory. Naleznete zde také informace o nových informačních kanálech, které vytváří NPI ČR a jeho projekt SRP. Sledujte a odebírejte!

Číst dále

Výzva na akční plánování byla vyhlášena

Praha, 30. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm Výzva Akční plánování…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám (září 2020) OP VVV

Otázka za září 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66: Z kalkulačky indikátorů, kterou jsme přikládali k žádosti o podporu, nevyplývá, jaké varianty DVPP mají pedagogové absolvovat v rámci projektu. Můžeme si varianty vybrat dle svého uvážení a aktuální potřeby ve škole, nebo je to striktně dané v projektu? Odpověď: Varianty DVPP případně jiných šablon volí žadatel/příjemce v IS KP14+ na záložce Aktivity už při sestavování…

Číst dále

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

POZOR! Tento dokument se týká i projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. NALEZNETE ZDE: bit.ly/OPATŘENÍ_k_možnosti_změny_prezenční_formy_programů

Číst dále

Avízo výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

zveřejněné avízo výzvy Akční plánování, kde naleznete mj. i postupy MAP III ZDE: bit.ly/Avízo_výzvy_č_02_20_082_Akční_plánování_v_území Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné…

Číst dále

Projekt SRP v Aktuálně.cz

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v území (SRP), realizovaný Národním pedagogickým institutem ČR, provedl interní šetření, ze kterého vyplývá, že ředitelé věnující se strategickému rozvoji školy byli na krizi lépe připraveni, protože komplexně znali své podmínky a možnosti. Více si přečtěte v článku Aktuálně.cz: Školy se chystají na návrat k normální výuce. A snaží se připravit na další zavření

Číst dále

Národní pedagogický institut ČR se stal členem AIVD ČR

Z popudu týmu Projektu SRP se NPI ČR stal členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Již od roku 1990 Asociace soustavně rozvíjí oblast vzdělávání dospělých a je členem mezinárodních sdružení jako European Association for the Education of Adults nebo expertní sítě ReferNet.

Číst dále

Proběhlo školení konzultantů rozvoje škol

20.–21. 8. 2020 Proběhlo v Praze školení pro konzultanty rozvoje školy na téma implementace a mentoring. Zkušený lektor a ředitel František Eliáš přednášel o průběhu implementace, která je tématem 3. fáze Intenzivní podpory. Přiblížili jsme si také, jak využít metodu mentoringu.

Číst dále

Proběhlo jednání expertní skupiny KRŠ

Prázdniny jsou v plném proudu. Nezapomeňte na dostatečnou hydrataci a projekt SRP. V malebném krkonošském městě Rokytnice nad Jizerou se 21.–22. 7. 2020 uskutečnilo jednání expertní skupiny KRŠ, které koordinovala týmová manažerka Intenzivní podpory Vladimíra Chaloupková. Tato skupina je složena ze zkušených a erudovaných expertů. Podílejí se nejen na intenzivní podpoře pro školy zapojené v projektu SRP, ale také svými návrhy a podněty napomáhají zvyšovat…

Číst dále