Aktuality

Úvod  › Aktuality

Aktualizované seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. března 2021 aktualizované seznamy s počty dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III obsahující data k 30. září 2020.  Seznamy nahrazují původní verzi zveřejněnou 7. 12. 2020 a jsou platné do termínu ukončení předkládání žádostí o podporu. Úprava se týká základních škol, které zřizují přípravné třídy. Do celkového počtu žáků těchto škol jsou v souladu s výzvou…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66

Otázka za březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66: Po absolvování webináře DVPP jsme od pořádající agentury e-mailem obdrželi elektronickou verzi osvědčení DVPP obsahující elektronický podpis. Je tento výstup uznatelný nebo je nutné si vyžádat papírovou formu osvědčení? Odpověď: Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem…

Číst dále

Nechci vyhořet! Jak tomu předejít?

Péči o sebe bychom se měli věnovat pravidelně, nejen v této nelehké době. Ředitelé škol a pedagogové čelí extrémnímu náporu a vyhoření jim často hrozí i v běžných podmínkách. Proto vám přinášíme informace, jak získat prostředky na financování aktivit spojených s psychohygienou. V rámci projektů II.vlny šablon je možné se tematicky věnovat i psychohygieně, a to v rámci šablon 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ –…

Číst dále

Jak se proměňuje aktivita center podpory SRP v územích?

Centra podpory projektu SRP jsou už zavedeným poradním orgánem. Slouží těm, kdo realizují místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání, ale pomáhají i všem žadatelům a příjemcům výzev tzv. šablon. Už od března loňského roku se většina našich setkání a konzultací odehrává v online režimu. O to více si vážíme narůstajícího zájmu škol o metodickou podporu. Online prostředí nám sice nedovoluje živá osobní…

Číst dále

Informace o workshopu 23.3. pro žadatele MAP III

Workshop pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, aktivita A  Místo: Distanční formou přes Microsoft Teams Související informace: 23. března 2021 10:00 – 12:00 Přihlásit Emaily na organizátora: ap@msmt.cz Workshop je určen pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 3. Workshop je určen pro zástupce oprávněných žadatelů. Cílem workshopu je upozornit účastníky na nejčastější pochybení v již předložených žádostech…

Číst dále

Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

UPOZORNĚNÍ: Vychází aktualizované Sdělení k realizaci šablon jehož platnost je zpětně účinná od 1. 2. 2021 V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument především rozšiřuje možnosti realizace aktivit online v šablonách Tandemová výuka, Nové metody ve výuce, Vzájemná spolupráce, CLIL ve výuce a Zapojení odborníka z praxe do…

Číst dále

Pro školy v IP: otevřena možnost webináře na téma psychohygiena

Současná situace spojená s uzavřením škol a distanční výukou představuje neúměrnou zátěž pro pedagogy ze všech typů škol, kterou již často nedokážou zvládnout sami. Na základě požadavků z terénu projekt SRP připravil 3 webináře zaměřené na psychohygienu v době nouzového stavu s praktickým zaměřením na techniky zvládání stresu. Dle podmínek realizace našeho projektu se jich však bohužel mohou zúčastnit pouze…

Číst dále

Prodlužování projektů v II. vlně šablon

Řídicí orgán aktualizoval informace k prodlužování projektů v souladu se Sdělením k realizaci šablon a zároveň upozorňuje na technické řešení podávaných žádostí o změnu. Dokument  „Prodlužování projektů – informace 2021“ je zveřejněn ve výzvách: Výzva č. 02_18_63 ZDE Výzva č. 02_18_64 ZDE  Výzva č. 02_18_65 ZDE  Výzva č 02_18_66 ZDE 

Číst dále

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

V době mimořádných opatření řeší Řídicí orgán OP VVV množství dotazů souvisejících s možností realizace aktivit šablon distanční formou a s tím spojených pravidel pro jejich dokladování. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí. Dokument je zveřejněný v dokumentech výzvy: Výzva č. 02_18_63 ZDE  Výzva č. 02_18_64 ZDE …

Číst dále

Aktualizace dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II a Šablony III aktualizaci dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách. Tato aktualizace je praktickým doplněním původního „taháku“, a to oborů/programů u školního asistenta a školního psychologa na základě dosud posuzovaných kvalifikací. Cílem „taháku“ je i nadále zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“…

Číst dále