Aktuality

Úvod  › Aktuality

„Jsem mužem touhy,“ o sobě říkal J. A. Komenský

Připomínáme si 350 let od úmrtí „učitele národů“ Jana Amose Komenského, pedagoga, myslitele, posledního biskupa Jednoty bratrské, člena vědecké komunity Republiky učenců, který polemizoval s Descartem, ten tvrdil: „Myslím tedy jsem.“ a Komenský na to odpovídá: „Sním, tedy jsem.“ Byl tedy Komenský utopistou? Ano i ne. Proti dobové tendenci mluví o dítěti jako o tom nejcennějším co máme a co je…

Číst dále

NPI ČR + NoD obohacují distanční výuku

„Hledáme nové formy distanční výuky, které jsou atraktivní a zajímavé a mají přesah do širších oblastí a průřezových témat, které nejsou uzavřené do škatulek jednotlivých předmětů,” říká ředitel NPI ČR Ivo Jupa a připomíná, že pokud se projekt ze strany škol setká s pozitivním ohlasem a zájmem, je NPI ČR připraven v něm už během listopadu pokračovat. Z každé lekce vznikne záznam,…

Číst dále

26. 11. se uskuteční konference Nezastupitelný zástupce

Vedoucí manažer projektu SRP, Mgr. Petr Valenta Ph.D., vystoupí na konferenci Nezastupitelný zástupce s příspěvkem Práce s pedagogickým sborem – co dělá a jak jedná lídr ve škole. Online konference se uskuteční 26. listopadu 2020. Přihlásit se můžete zde: bit.ly/Konference_Nezastupitelný_zástupce

Číst dále

MINISTR PLAGA: BUĎME ZODPOVĚDNÍ I BĚHEM PODZIMNÍHO VOLNA

 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes poslal na všechny základní školy dopis, ve kterém požádal vyučující i žáky o dodržování protiepidemických opatření během příštího týdne, kdy zůstanou školy zavřené. Žákům 1. a 2. stupně základních škol MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době. Více naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministr-plaga-skolakum-zustanme-zodpovedni-i-behem?fbclid=IwAR0-80K6uCvXnkuHz8Eel5a7nX-PQoZOErkQSItI7uDoTgY-Yz2028RpNuQ

Číst dále

Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Více naleznete:…

Číst dále

Článek na Novinky.cz: Dobrodružné bludiště pro ředitele

I v této nelehké době projekt SRP pracuje dál a podporuje ředitele a vedení škol. Přečtěte si článek na Novinky.cz http://bit.ly/novinky_cz_článek_říjen_Vedeme_školu „Problém není v tom, že by české školství postrádalo schopné ředitele, ale je třeba jim poskytnout nástroje a nejlepší možné techniky, aby své vůdčí schopnosti mohli rozvinout,“ vysvětluje Valenta.

Číst dále

Vychází nový Newsletter projektu SRP

Dozvíte se o benchlearningu, který bude v projektu SRP realizován od září 2020 do června 2021 a jak na něj. Podíváme se na aktivity center podpory. Naleznete zde také informace o nových informačních kanálech, které vytváří NPI ČR a jeho projekt SRP. Sledujte a odebírejte!

Číst dále

Výzva na akční plánování byla vyhlášena

Praha, 30. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm Výzva Akční plánování…

Číst dále

Dotaz měsíce k šablonám (září 2020) OP VVV

Otázka za září 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66: Z kalkulačky indikátorů, kterou jsme přikládali k žádosti o podporu, nevyplývá, jaké varianty DVPP mají pedagogové absolvovat v rámci projektu. Můžeme si varianty vybrat dle svého uvážení a aktuální potřeby ve škole, nebo je to striktně dané v projektu? Odpověď: Varianty DVPP případně jiných šablon volí žadatel/příjemce v IS KP14+ na záložce Aktivity už při sestavování…

Číst dále

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

POZOR! Tento dokument se týká i projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. NALEZNETE ZDE: bit.ly/OPATŘENÍ_k_možnosti_změny_prezenční_formy_programů

Číst dále