Konzultace k Šablonám II i III a setkání příjemců IPo MAP – na facebooku Vedeme školu

Úvod  › Aktuality  › Konzultace k Šablonám II i III a setkání příjemců IPo MAP – na facebooku Vedeme školu

Projekt SRP usiluje, abyste veškeré informace měli na dosah ruky. Všechny aktuální hromadné i individuální konzultace k Šablonám II i III, které probíhají v krajích na centrech podpory, naleznete na facebooku Vedeme školu. Dále zde informujeme o pravidelných setkáních příjemců IPo MAP.

Konzultace Šablony II i III je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II a III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti – celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultační a informační setkání příjemců IPo MAP.
Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP.