Manuály a podklady benchlearningu

Úvod  › Manuály a podklady benchlearningu

Stáhněte si materiály k benchlearningu:

Popis metody benchlearningu – základní přehled o metodě a nástrojích benchlearningu, způsobech jeho využití a přínosech pro rozvoj organizací.

Návrh implementace benchlearningu do škol – doporučení specifikovaná podle druhů a stupňů škol k realizaci vzájemného učení se škol prostřednictvím benchlearningové sítě.

Manuál benchlearningu pro školy – inspirace z pilotáže benchlearningových projektů ve školách po celé České republice.