Metodika MAP

Úvod  › Metodika MAP

Mnoho škol pracuje s realizátory MAP, tedy Místních akčních plánů. S jejich pomocí může škola zajistit třeba rodilého anglického mluvčího, zřídit čtenářský koutek a mnoho dalšího.

Projekt SRP dává realizátorům MAP k dispozici řadu praktických metodických materiálů, které jim mohou pomoci. Můžete se podívat na příklady dobré praxe, inspirovat se, jak zapojit rodiče a komunitu. Poradíme vám, jak na projektové řízení nebo jak vytvořit komunikační plán. 

METODIKA MAP II

Metodický výklad – limity mezd

Závazné dokumenty MAP II

Přílohy žádosti MAP II

Struktura informací předávaných z MAP do KAP, aktualizovaná verze 04, 01/2021

Vzorové dokumenty MAP II

METODIKA MAP III

Výzva MAP III

Stanovisko usnesení místně příslušné RSK

Stanovení jednotkových nákladů na zaměstnance

Seznam škol v ORP

PpZP specifika Akční plánování v území

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria APU

Příloha č. 3. Postupy MAP III

Potvrzení MHMP

Kalkulačka výpočtu maximální výše CZV pro projekty MAP