Napsali o nás

Úvod  › Aktuality  › Napsali o nás

Přečtěte si v Řízení školy – letní speciál článek manažera projektu SRP Mgr. Petra Valenty, Ph.D. Mocný ředitel, aneb „škola jsem já“.

Ředitel je z podstaty své role ve společenství školy výjimečnou osobností. Je statutárním orgánem právnické osoby, řídí všechny činnosti, které škola jako právnická osoba vykonává, je zaměstnavatelem (jako statutární orgán školy je orgánem, který zaměstnavatele zastupuje) a zároveň je zaměstnancem. Přestože, plníce svou přímou pedagogickou povinnost dle nařízení vlády, přichází do styku s žáky jako jeden z učitelů, ztělesňuje oproti ostatním pedagogům jednu výraznou autoritu: školu jako celek. O řediteli se v povědomí žáků i rodičů ví, že je hybatelem a rozhodující osobností, která určuje, co se ve škole bude dít, kdy a jak. A že i oblíbená paní učitelka v nějaké míře podléhá vlivu ředitele. A ten mohou ostatní pocítit v tom, jak bude probíhat zítřejší výuka a v jakém rozpoložení bude pedagogický sbor. Ředitel není tedy pouze jedním z pedagogů, ale v pravém slova smyslu je hlavním pedagogem, určujícím směr a způsob vedení pedagogického procesu.