Nechci vyhořet! Jak tomu předejít?

Úvod  › Aktuality  › Nechci vyhořet! Jak tomu předejít?

Péči o sebe bychom se měli věnovat pravidelně, nejen v této nelehké době. Ředitelé škol a pedagogové čelí extrémnímu náporu a vyhoření jim často hrozí i v běžných podmínkách. Proto vám přinášíme informace, jak získat prostředky na financování aktivit spojených s psychohygienou.


V rámci projektů II.vlny šablon je možné se tematicky věnovat i psychohygieně, a to v rámci šablon 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin pro ZŠ a 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin pro MŠ, a to ve variantě d – osobnostně sociální rozvoj pro MŠ i ZŠ. Pokud škola tyto aktivity nemá ve svém projektu zahrnuté, je možné požádat o změnu aktivit. Je však nutné respektovat, že změna aktivit může proběhnout v rámci stejného specifického cíle aktivit.

Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně poradí naši odborní poradci center podpory, kteří jsou vám k dispozici ve všech krajích.

Užitečné odkazy

° https://www.opatruj.se/

° https://nevypustdusi.cz/webinare/

° https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc

° https://www.blaznis-no-a.cz/vzdelavaci-kurz-pro-ucitele-aneb-i-ucitele-maji-sve-dny/

° https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi

Připojíte se?

MAP II ORP České Budějovice zakládá pracovní skupinu (PS) školních psychologů


Českobudějovičtí školní psychologové přišli s myšlenkou pravidelných setkání. Jejich programem bude prohlubování náplně práce školního psychologa a speciálního pedagoga, vzdělávání se v konkrétních oblastech a předávání zkušeností. K založení PS školních psychologů je několik důvodů, které vycházejí ze zkušeností získávaných od roku 2019:
1) častější výskyt žáků, kteří potřebují individuální intervence a konzultace
2) nejisté a neukotvené financování školních psychologů
3) výstupy dotazníkového šetření MAP ORP II ČB realizovaného v průběhu roku 2020 na ZŠ, z kterého vyplynulo, že školní psycholog je na školách potřebný.

PS školních psychologů a speciálních pedagogů by chtěla iniciovat vznik nadregionální skupiny a oslovit co nejvíce školních psychologů a speciálních pedagogů – také i začínajících, aby zkušenější psychologové mohli předávat své zkušenosti a pomohli na startu novým kolegům.

Za realizační tým MAP II ORP ČB: odborná konzultantka
Bc. Eliška Tenklová (kontakt: klima@mapvzdelavani.cz,
tel.: 778 507 086)

Poslední číslo našeho newsletteru Vedeme školu, v němž najdete kromě tohoto textu i další, najdete ke stažení zde.