Nové seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III

Úvod  › Aktuality  › Nové seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. prosince 2020 nové seznamy s počty dětí/žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III.

Seznamy obsahují aktuální data pro mateřské a základní školy k 30. září 2020. Seznamy jsou platné od data zveřejnění do termínu ukončení předkládání žádostí o podporu. Původní seznamy dětí a žáků z roku 2019 zůstávají prozatím paralelně v platnosti až do 31. prosince 2020. Škola si v žádosti o podporu podanou do 31. prosince 2020 může vybrat, zda pro výpočet maximální možné dotace využije počty dětí/žáků z 30. září 2019 nebo 30. září 2020. Od 1. ledna 2021 jsou platné pouze počty dětí/žáků z roku 2020. 

OP VVV v číslech zde

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/nove-seznamy-deti-a-zaku-pro-vyzvy-c-02-20-80-a-02-20-81-sablony-iii.htm