On-line poradenství

Úvod  › On-line poradenství

Obsahuje

Strukturované vyhledávání

Zadejte klíčové slovo a klikněte na „Začít vyhledávat“.

Počet nalezených výsledků: 7

Delegování kompetencí zástupkyně MŠ

Otázka: Existuje nějaká příručka na delegování kompetencí zaměstnanců, zejména zástupkyně ředitelky?, Dotazy ke strategickému řízení: Dotazy, Cílová skupina: Ředitelé škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci, Odpověď: Oficiální příručka k delegování pravomocí…

Jak získat mladé perspektivní kvalifikované pedagogy, zejména odborníky?

Otázka: V naší škole učíme učební obory a pro teoretickou výuku potřebujeme odborníky, kteří jsou vyučeni v oboru, zároveň splňu.., Odpověď: Obecně se nabízejí následující možnosti, jak vyhledat vhodného uchazeče:  …

Analýza vnějšího prostředí

Otázka: Jsou pro vytvoření Strategického plánu rozvoje školy nutné podrobnosti vnějšího prostředí? Jedná se především o politick.., Odpověď: Každá organizace, ať je to soukromý podnik, instituce státní správy, nezisková organizace…

Tvorba mise a vize školy

Otázka: Ráda bych ve škole spolu s kolegy vytvořila vizi školy, kterou by vzali za svou. Stále se však potýkám s problémem časov.., Odpověď: Zavádění procesů strategického řízení, jehož součástí…

Hodnocení školy

Otázka: Součástí řízení školy je i její hodnocení. Kromě hodnocení formou výroční zprávy bych ráda prováděla evaluaci školy i ji.., Odpověď: Odpověď: V kontextu evaluace školy je možné uvažovat o…

Hodnocení pracovníků

Otázka: Pracuji na stanovení kritérií pro hodnocení svých pedagogických pracovníků ve škole. Existuje někde penzum kritérií, z n.., Odpověď: Vymezení kritérií kvality práce učitele je jednou z dlouhodobých priorit MŠMT….

Sebehodnocení žáků v pedagogické práci

Otázka: Jakým způsobem zajistit, aby učitel část své hodiny věnoval sebehodnocení žáků, jež nebude pouze formální, určené pro uš.., Odpověď: Pokud jste sebehodnocení žáků identifikovali jako oblast, ve které se…

On-line dotazy

Nenašli jste to, co jste hledali?

Ptát se můžete odbornic z center podpory projektu SRP:

Mgr. Dany Chmelové, Ing. Bc. Radky Krčkové, Mgr. Marie Plevové, doc. PaedDr. Martiny Maněnové, Ph.D., Bc. Soni Baueršímové, DiS., Ing. Ireny Koťátkové.

Materiály ke strategickému řízení

Můžete využít vzorové dokumenty, SWOT analýzu, formulář, který vám pomůže definovat strategické cíle vaší školy, a další dokumenty. Provedeme vás strategickým řízením, k dispozici je vám plán evaluace školy nebo manuály.

Manuál strategického řízení  vč. příloh

Manuál koučování pro ředitele

Benchlearning

Plán evaluace školy

Manuál profesního rozvoje

Otázky a odpovědi

Odpovědi na dotazy uživatelů našeho on-line poradenství jsou zveřejněny zde.