Online konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (MŠ, ZŠ)

Úvod  › Aktuality  › Online konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (MŠ, ZŠ)

Individuální konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti – celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Termín: 5. říjen 2021

Čas: 9:00 – 13:00

Přihlášení: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87501&fbclid=IwAR1rS2UilXGMOO7HsFgeanhKfFczjtLBtXyJOtVqppSVq9OPmFkB2z1jIM0