OPATŘENÍ K MOŽNOSTI ZMĚNY PREZENČNÍ FORMY PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Úvod  › Aktuality  › OPATŘENÍ K MOŽNOSTI ZMĚNY PREZENČNÍ FORMY PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 si Vás ŘO OP VVV dovoluje informovat o možnosti realizace šablon „Vzdělávání pedagogických pracovníků“ (kurzů DVPP) distanční formou (odkaz naleznete ZDE), a to od 3. listopadu 2021.

 V souvislosti s opětovnou možností realizace šablony distanční formou bylo upraveno Sdělení k realizaci šablon ze dne 8. 3. 2021 ZDE, ve kterém je u šablony „ Vzdělávání pedagogických pracovníků“ uveden aktuální odkaz informující o této možnosti a jejích podmínkách. V platnosti stále zůstává podmínka realizace šablony synchronní formou a podmínka doložení realizace šablony distanční formou, tj. pořízení snímku obrazovky/výpisu dat z komunikační platformy, ve které vzdělávání probíhá.

Možnost realizace ostatních šablon v případě mimořádných opatření zůstává beze změn.“

Informace k plánovaným seminářům MŠMT k výzvě 80_81: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT (msmt.cz)