Pozvání na III. online konferenci: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

Úvod  › Aktuality  › Pozvání na III. online konferenci: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

Zveme Vás na III. online konferenci projektu SRP – Centra podpory: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, která se uskuteční 25. října. v 9-15 hod v online prostředí MS Teams.

Přihlašování je možné do pátku 22. října do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny.

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ ZDE

III. Online konference projektu SRP Centra podpory

Termín: 25. 10. 2021

Čas konání: 9:00 – 15:00 hod.

Kde: online prostředí MS Teams; přihlášení do pátku 22. 10. 2021

Téma: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

Program a časový harmonogram:

8:45 – 9:00 hod. – Přihlašování účastníků

9:00 – 9:10 – Úvodní slovo a zahájení (organizační pokyny, představení programu dne)Věra Dušková

9:10 – 9:40 hod. – Prezentace České školní inspekce (Metodická podpora poskytovaná školám v publikacích ČŠI pro rozvoj čtenářské gramotnosti) Dana Pražáková

9:40 – 10:40 hod. – Prezentace projektu PPUČ (Představení výsledků projektu NPI ČR Podpora práce učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti na ZŠ) Petr Naske, Václav Bendl, Eva Fanfulová

10:40 – 10:50 hod. – přestávka

10:50 – 11:10 hod. – Prezentace projektu SYPO (Představení činnosti metodických kabinetů českého jazyka ve vazbě na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti) Josef Slovák

11:10 – 12:00 hod. – Benchlearning jako nástroj blízké spolupráce mezi školami (Využití a přínosy metody benchlearningu ve školách, školkách i mezi příjemci IPo MAP) Marie Plevová, Irena Koťátková

12:00 – 12:45 hod. – přestávka na oběd

12:45 – 13:00 hod. – prezentace videí projektu SRP, příprava přenosu odpolední části

13:00 – 15:00 hod. – živý přenos akce INSPIRAČNÍ BURZA – Čtenářská gramotnost

(Setkání odborné veřejnosti s členy pracovních skupin místních akčních plánů ve Zlínském kraji a minitýmu KAP zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti při příležitosti prezentace výstupů akčního plánování, stream bude probíhat z kavárny Baťova institutu ve Zlíně) Radka Krčková, Radovan Výsmek

15:00 hod. – ukončení online konference

PDF Pozvánka ke stažení