Pozvání na II. online konferenci: Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Úvod  › Aktuality  › Pozvání na II. online konferenci: Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Zveme Vás na II. online konferenci projektu SRP – Centra podpory: Podpora rozvoje matematické gramotnosti, která se uskuteční 18. října 2021 v 9-15 hod v online prostředí MS Teams.

Přihlašování je možné do pátku 15. října do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny.

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ ZDE

II. Online konference projektu SRP Centra podpory
Termín: 18. 10. 2021
Čas konání: 9:00 – 15:00 hod.
Kde: online prostředí MS Teams, přihlášení do pátku 15. 10. 2021
Téma: Podpora rozvoje matematické gramotnosti
Program a časový harmonogram:
8:45 – 9:00 hod. Přihlašování účastníků
9:00 – 9:10 hod. Úvodní slovo a zahájení
(organizační pokyny, představení programu dne) Věra Dušková
9:10 – 9:40 hod. Prezentace České školní inspekce
(Metodická podpora poskytovaná školám v publikacích ČŠI pro rozvoj
matematické gramotnosti) Dana Pražáková
9:40 – 10:40 hod. Prezentace projektu PPUČ
(Představení výsledků projektu NPI ČR Podpora práce učitelů, především
v oblasti matematické a digitální gramotnosti na ZŠ) Petr Naske, Václav Bendl,
Eva Fanfulová
10:40 – 10:50 hod. přestávka
10:50 – 11:10 hod. Prezentace projektu SYPO
(Představení činnosti metodických kabinetů matematiky ve vazbě na podporu
a rozvoj matematické gramotnosti) Josef Slovák
11:10 – 12:00 hod. Strategický plán rozvoje školy jako klíčový nástroj pro zjištění potřeb
škol v území (Tvorba a využití strategického plánu rozvoje školy v praxi, přínosy pro školy,
školky i pro realizátory MAP) Marie Plevová
12:00 – 12:45 hod. přestávka na oběd
12:45 – 13:00 hod. prezentace videí projektu SRP, příprava přenosu odpolední části
13:00 – 15:00 hod. živý přenos akce INSPIRAČNÍ BURZA – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
(Setkání odborné veřejnosti s členy pracovních skupin místních akčních plánů
ve Zlínském kraji a minitýmu KAP zaměřených na rozvoj matematické
gramotnosti při příležitosti prezentace výstupů akčního plánování, stream
bude probíhat z Experimentária v Otrokovicích) Radka Krčková, Radovan Výsmek
15:00 hod. ukončení online konference

PDF Pozvánka ke stažení