Proběhlo jednání expertní skupiny KRŠ

Úvod  › Aktuality  › Proběhlo jednání expertní skupiny KRŠ

Prázdniny jsou v plném proudu. Nezapomeňte na dostatečnou hydrataci a projekt SRP.

V malebném krkonošském městě Rokytnice nad Jizerou se 21.–22. 7. 2020 uskutečnilo jednání expertní skupiny KRŠ, které koordinovala týmová manažerka Intenzivní podpory Vladimíra Chaloupková.

Tato skupina je složena ze zkušených a erudovaných expertů. Podílejí se nejen na intenzivní podpoře pro školy zapojené v projektu SRP, ale také svými návrhy a podněty napomáhají zvyšovat kvalitu výstupů, které budou zdarma k dispozici všem ředitelům a vedoucím pracovníkům ve školách i v území.

Právě i díky jednání v Rokytnici se můžete na podzim těšit na Příklady dobré praxe z projektu SRP, kde naleznete mimo jiné kapitoly na téma Motivace, Kultura školy, Analýza, Proč jít do tvorby strategie? Experti také reagují na aktuální potřeby pedagogů a operativně začlenili kapitolu Distanční vzdělávání.

Dalším výrazným počinem v projektu SRP, ve spolupráci s poradním hlasem expertní skupiny, je pilotní realizace benchlearningu ve vytipovaných školách. Experti promýšleli, jak nejlépe nastavit spolupráci mezi školami, aby každá získala maximální užitek ze vzájemného učení.

Přejeme vám pohodové prázdniny.

Členové expertního týmu:

Kundratová Věra, Eliáš František, Stýblová Hana, Tomášek František, Koťátková Irena, Tesárek Leoš, Šemnický Mojmír, Španielová Soňa, Plevová Marie, Podlipná Martina, Blažková Jarmila, Hanák Petr