Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?

Úvod  › Aktuality  › Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?
Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky vytváří ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a dalšími specialisty sérii videí a newsletterů pro podporu ředitelů škol.
Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést a motivovat své kolegy – učitele a další zaměstnance školy. Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci. Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl video-rozhovor, jehož hostem je PhDr. Petr Winkler, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy? „Mnoho lidí považuje úzkosti nebo deprese za něco, s čím by se měli vypořádat sami, ale není to tak. Je normální si říci o pomoc, když ji potřebuji,“ říká Petr Winkler a dodává, že důležitá je především adekvátní vnímavost k sobě i k druhým. „Je třeba si říci, že mimořádná situace přináší mimořádné nároky a je v pořádku je pociťovat,“ doplňuje v rozhovoru Winkler. A na to navazuje Petr Valenta, manažer projektu SRP: „Zjistili jsme, že mezi řediteli jde o citlivé téma. Někteří se obávají, že to vrhne na školu špatné světlo, pokud by otevřeně přiznali, že tuto problematiku ve škole řeší. Těmito videi je chceme podpořit tak, aby zůstalo zachováno soukromí a zároveň se informace dostaly ke všem. Naše podpora bude pokračovat, další videa natočíme ještě tento týden.“
Rozhovor s Petrem Winklerem o duševním zdraví ředitelů škol
První část rozhovoru (12 minut) Jak ředitel ovlivňuje klima školy (1:30) Duševní zdraví podřízených (2:30) Jak pečovat o sebe (5:15)  Proč je těžké mluvit o psychických obtížích?
A jak tomu mohu jako ředitel pomoci (5:45) Pracovní a soukromý život. Jak nebýt stále dostupný (9:50)
Druhá část rozhovoru (15 minut)
Fyzické projevy nemoci řešíme, psychické jsou stigmatizovány (1:30) Meditace versus medikace (2:30) Syndrom vyhoření a jeho průběh (4:20) Jak říct kolegovi, že potřebuje pomoc (6:30) Kdy je potřeba odborná pomoc? (9:50) Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragédii. Úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy. (13:40)
Na projektu Psychologická podpora pro ředitele škol se podílejí: Národní pedagogický institut České republiky 
Jeho posláním je pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství. Školám a pedagogům nabízí metodickou podporu, vzdělávání a podporu strategického řízení ve školách. Téma psychologické podpory pro školy řeší mimo jiné v projektech:
SRP (vedemeskolu.npi.cz)
Je realizován NPI a od roku 2016 se zaměřuje na manažerské vzdělávání ředitelů škol. Učí je, jak strategicky řídit školy – jak si určit vizi a misi školy, strategický plán, jak zapojit učitelský sbor, jak vytvářet klima školy či komunikovat s rodiči.
APIV B (Zapojmevsechny.cz)
Další z projektů NPI je průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Slouží nejen potřebám pedagogů, ale v řadě ohledů funguje jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí.
Opatruj.se
Web a iniciativu opatruj.se vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků. Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké evidence, to znamená, že se zde nacházejí pouze spolehlivé informace.
Jak pečovat o sebe a o druhé?
Všímejte si toho, jak se cítíte, a pečujte o sebe. Může vám to pomoct se vyrovnat aspoň s částí stresu, který zažíváte. Rádi bychom vám nabídli nástroj, jak posilovat svou odolnost a pečovat o sebe. Tím je projekt www.opatruj.se, kde upozorňujeme na heslo 3P: POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě (i ostatním).
Psychologická podpora pedagogům
Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti s omezením provozu škol? Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize? Učitelům, ředitelům i rodičům nabízíme psychologickou pomoc, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.
Jak ve škole předejít vyhoření?
Informace, jak získat prostředky na financování psychohygieny skrze tzv. šablony. Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně poradí odborní poradci center podpory projektu SRP, kteří jsou vám k dispozici ve všech krajích.
 
Pojišťovny přispívají na psychoterapii
Kolegové pojištění u VZP mohou čerpat příspěvek na psychoterapii až 7000 Kč, v rámci pilotního projektu určeného na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta. Více informací o této možnosti naleznete zde (popř. můžete na adrese opatrujse@vzp.cz přímo požádat o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021). Obdobný program je dostupný také u ČPZP.
 Další zdroje informací a pomoci
Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví (MŠMT)
MŠMT Linka pro ředitele škol
Koronavirus.edu.cz, pomoc s vedením školy v době koronaviru) (NPI ČR, MŠMT)
Seriál psychologů Armády ČR: Jak zvládat stres Když se stane neštěstí, příručka pro školy (Psychosociální intervenční tým ČR)
Jak jsem na tom já? Online kompas duševního zdraví. (Opatruj.se) Virtuální asistenční centrum (Tvhasici.cz)
Zdravé a podporující prostředí ve třídě (Nevypustdusi.cz)
Jak na psychosociální podporu (materiál Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže, Slovenského Červeného kříže, Hasičského záchranného sboru České republiky a Junáka – českého skauta).