Revize.edu.cz a startovací balíček z NPI ČR

Úvod  › Aktuality  › Revize.edu.cz a startovací balíček z NPI ČR

Víme, že už víte. Protože o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky se mluví už od února. Ale pokud jste zatím nezaznamenali, kde najít přehledné informace, sdílíme zásadní zdroj i zde: https://revize.edu.cz.

Cílem změn RVP je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků. Jak ale říká v rozhovoru Štěpánka Beierlová „Revize nemá z dětí vychovat programátory“. (Celý rozhovor s průkopnicí robotiky a učitelkou na ZŠ v Sušici najdete zde).

Proč je tato revize třeba? Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.

Na webu Revize.edu.cz najdete (kromě jiného) přehled toho, co se mění v RVP ZV, informace, jak změnu realizovat ve škole, případně rady, kam se obrátit o pomoc nebo FAQ.

O tom, že školy, které se chystají na zavádění nové informatiky, dostanou „startovací balíček“ se dočtete například na webu NPI ČR. Národní pedagogický institut spouští totiž projekt podpory školám, které chtějí začít vyučovat novou informatiku a zavádět do výuky digitální kompetence již v první vlně, tedy od 1. září 2021. Startovací balíček podpory, který NPI nabízí školám, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace. Školy se mohou hlásit prostřednictvím vstupního dotazníku, který je zveřejněn na zmiňovaných webových stránkách revize.edu.cz.