Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku workshopu pro žadatele MAP III:

Úvod  › Aktuality  › Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku workshopu pro žadatele MAP III:

Zde klikněte na odkaz: Záznam workshopu k nejčastějším chybám v žádostech o podporu MAP III

Workshop pro žadatele MAP III výzvy Akční plánování v území zaměřený na nejčastější chyby v podaných žádostech proběhl dne 23. března 2021. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu:

Zahájení, úvodní slovo (0:00:00 – 0:05:04)

  1. Fáze hodnocení a schvalování projektů (0:05:05 – 0:12:44)
  2. Nejčastější chyby zjištěné při formálním hodnocení (0:12:45 – 0:45:34)
  3. Nejčastější chyby zjištěné při hodnocení přijatelnosti (0:45:35 – 1:08:05)
  4. Přestávka (1:08:06 – 1:08:16)
  5. Diskuse, zodpovídání dotazů z chatu (1:08:17 – 1:59:00)