Šablony III – výzva a její přílohy

Úvod  › Šablony III – výzva a její přílohy

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Šablony III

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

Uživatelská příručka IS KP14+

Kalkulačka indikátorů – pomůcka pro výběr aktivit projektu zjednodušeného vykazování

Seznam MŠ, ZŠ

Kodex školy