Šablony III

Úvod  › Šablony III

V rámci aktivit projektu SRP pomáháme těm, kteří přes tzv. šablony MŠMT čerpají finance pro svou školu. Metodickou podporu školám (ZUŠ, MŠ, ZŠ, ŠK a SVČ) k výzvám tzv. šablon nabízejí centra podpory v krajích (krajská pracoviště NPI ČR). V případě zájmu o individuální konzultaci kontaktujte jednotlivá centra podpory projektu SRP.

Inspiraci, rady či návody najdete i v našich webinářích, které jsou dostupné zdarma. Zahrnují učební materiály, videa a testy. Vše připravuje tým odborníků z NPI ČR.

„TAHÁK“ ke kvalifikačním požadavkům ve výzvě Šablony II a Šablony III

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Výzva a její přílohy

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Šablony III

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

Uživatelská příručka IS KP14+

Kalkulačka indikátorů – pomůcka pro výběr aktivit projektu zjednodušeného vykazování

Seznam MŠ, ZŠ

Kodex školy

Pravidla pro žadatele a příjemce

Dotazníková šetření