Šablony – Inspiromaty

Úvod  › Šablony – Inspiromaty

Inspiromaty pro příjemce tzv. šablon jsou zdarma dostupné metodické materiály, které mají doporučující a inspirativní charakter. V následujících Inspiromatech najdete rady, tipy a praktické návody pro ty, kteří pro svou školu čerpají podporu z tzv. šablon MŠMT.

Dokumenty Inspiromatu využívají již publikované přílohy Výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV a navazují na ně.