Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

Úvod  › Aktuality  › Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

UPOZORNĚNÍ: Vychází aktualizované Sdělení k realizaci šablon jehož platnost je zpětně účinná od 1. 2. 2021

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument především rozšiřuje možnosti realizace aktivit online v šablonách Tandemová výuka, Nové metody ve výuce, Vzájemná spolupráce, CLIL ve výuce a Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání. Některé dílčí úpravy byly provedeny i v dalších šablonách (např. Doučování, ICT ve vzdělávání) Účelem aktualizace Sdělení je další minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokument je k dispozici ZDE (zveřejněno 8. 3. 2021). Zároveň si dovolujeme připomenout, že již v únoru 2021 byl zveřejněn návod pro dokládání realizace šablon distanční formou, který je dostupný ZDE.