Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

Úvod  › Aktuality  › Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů.

Více naleznete:

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm