Tým projektu

Úvod  › Tým projektu

Mgr. Petr Valenta, Ph.D. – projektový manažer SRP

Vede celý projekt SRP, ale dá na svůj tým a naslouchá mu. O strategickém řízení ve školách toho ví tolik jako nikdo jiný. Ale raději se ho neptejte, pokud ho nechcete poslouchat celé hodiny. Projekt má pevně v rukou, svým týmem je oblíben a ctěn.

E-mail: petr.valenta@npi.cz, tel.: +420 778 747 263 

Mgr. Adam Dědič – zástupce manažera projektu

Pravá ruka manažera. O všem ví a zařídí i nemožné. Má na starosti znalostní databázi a dalších tisíc věcí. Nikdy jsme ho neviděli vyvedeného z klidu. A je taky lodním kapitánem.

E-mail: adam.dedic@npi.cz, tel.: +420 222 122 276, +420 770 106 759

Mgr. Věra Dušková – týmová manažerka klíčové aktivity Centra podpory

Zodpovídá za našich 14 center podpory v krajích a za všechny jejich pracovníky. Ví o všem, co se v centrech děje a mělo by se dít. Dohlíží na to, aby konzultanti MAP a odborní poradci individuálně i hromadně konzultovali k projektům MAP a šablon, hlídá metodiku a všechny výstupy. Je nedostižná v eleganci, a co teprve ty jelení brože!

E-mail: vera.duskova@npi.cz, tel.: +420 222 122 338, +420 773 753 968

Mgr. Vladimíra Chaloupková – týmová manažerka klíčové aktivity Individuální pomoc 

V intenzivní podpoře projektu SRP se stará o ředitele či ředitelky (nebo jejich zástupce) z 93 škol a o jejich konzultanty rozvoje školy. Koordinuje jejich práci, zodpovídá za výstupy a za to, aby naše intenzivní podpora dobře běžela a přinesla podpořeným školám to, co má. Ručí za všechny výstupy. Nadaná, všemi oblíbená hudebnice, která navíc jezdí na motorce.

E-mail: vladimira.chaloupkova@npi.cz, tel.: +420 222 122 330, +420 775 957 775

PhDr. Marie Gazdagová – týmová manažerka klíčové aktivity Vzdělávání

Má na starosti vzdělávání v  projektu SRP – cykly prezenčních i distančních seminářů pro vedení škol, vzdělávání týmů škol v intenzivní podpoře, rozvoj realizačního týmu. Bdí nad dokumenty, které vzniknou a jsou k dispozici všem, kteří je potřebují. Ráda vaří a ukázky občas přináší šťastným kolegům. Všichni oceňují její smysl pro humor.

E-mail: marie.gazdagova@npi.cz, tel.: +420 222 122 285, +420 770 106 760

Mgr. Adam Spálenský – týmový manažer klíčové aktivity Evaluace

Když se řekne evaluace, všichni si vzpomeneme právě na něho. Zodpovídá za evaluaci všech odborných i manažerských produktů a výstupů projektu. Bravurně ovládá metodiky poskytovatele podpory i jakékoli jiné. Zloděj švestek, vždycky vtipný a elegantní.

E-mail: adam.spalensky@npi.cz, tel.: +420 222 122 337, +420 770 106 767

Monika Novotná – finanční manažerka

Finanční mozek lidstva. Od spuštění projektu v roce 2016 má v rukou jeho rozpočet. Všichni se jí klanějí a milují ji. Nepřekonatelná hostitelka.

E-mail: monika.novotna@npi.cz, tel.: +420 222 122 239, +420 770 106 765

Ing. Rut Schreiberová – týmová manažerka klíčových aktivit Řízení projektu a Spolupráce  

Stará se o řízení projektu. Dohlíží na to, aby kolegové včas vytvořili všechny manažerské produkty, aby byl projekt dobře nastaven, abychom správně vedli veškerou dokumentaci.

E-mail: rut.schreiberova@npi.cz, tel.: +420 222 122 340

PR a komunikace:

Mgr. Jana Holcová – týmová manažerka klíčové aktivity Veřejnost

MgA. Vendula Ježková, Ph.D. – marketingová specialistka

Starají se o to, aby byl projekt vidět. Aby se jeho výstupy, know-how a zkušenosti z praxe dostaly k lidem, kteří je využijí. Mají na starosti náš web, sociální sítě, tvorbu videí, článků, newsletterů. Díky nim právě čtete tyto řádky. Nepřekonatelná dvojice, v jejich kanceláři je vždycky přívětivá atmosféra a něco dobrého k zakousnutí.

E-mail: jana.holcova@npi.cz, tel.: +420 222 122 267, +420 777 800 184

E-mail: vendula.jezkova@npi.cz, tel.: +420 222 122 217, +420 777 458 959

Dále na projektu zodpovědně pracují a oporou kolegům jsou:

Martina Klimešová, DiS. – asistentka projektového manažera

E-mail: martina.klimesova@npi.cz, tel.: +420 222 122 287

Ing. Kateřina Stavělová – administrátorka

E-mail: katerina.stavelova@npi.cz, tel.: +420 222 122 341

Kateřina Novotná – administrátorka

E-mail: katerina.novotna@npi.cz

Jitka Rydvalová – administrátorka

E-mail: jitka.rydvalova@npi.cz, tel.: +420 222 122 268 

Ing. Libor Martínek – administrátor

E-mail: libor.martinek@npi.cz

Vedoucí konzultantkou rozvoje školy je Mgr. Věra Kundratová.

E-mail: vera.kundratova@npi.cz, tel.: +420 723 609 915

Mgr. Jitka Baťková – odborná pracovnice a vedoucí konzultantka MAP.

E-mail: jitka.batkova@npi.cz, tel.: +420 606 215 938

Další kolegyně a kolegové jsou uvedeni zde.