Výstupy z II. online konference SRP: Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Úvod  › Aktuality  › Výstupy z II. online konference SRP: Podpora rozvoje matematické gramotnosti

V pondělí 18. října 2021 se uskutečnila II. online konferencprojektu SRP – Centra podporyPodpora rozvoje matematické gramotnosti.

Záznam najdete na našem Youtube kanálu Vedeme školu:

Záznam I. část ZDE

Záznam II. část ZDE

Zde jsou pro vás výstupy a prezentace, které zazněly:

Prezentace České školní inspekce: Metodická podpora poskytovaná školám v publikacích ČŠI pro rozvoj matematické gramotnosti, Dana Pražáková

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Prezentace projektu PPUČ: Představení výsledků projektu NPI ČR Podpora práce učitelů, především v oblasti matematické a digitální gramotnosti na ZŠ, Václav Bendl

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Prezentace projektu PPUČ: Představení výsledků projektu NPI ČR Podpora práce učitelů, především v oblasti matematické a digitální gramotnosti na ZŠ, Petr Naske, Václav Bendl, Eva Fanfulová

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Prezentace projektu SYPO: Představení činnosti metodických kabinetů matematiky ve vazbě na podporu a rozvoj matematické gramotnosti, Josef Slovák

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Strategický plán rozvoje školy jako klíčový nástroj pro zjištění potřeb škol v území: Tvorba a využití strategického plánu rozvoje školy v praxi, přínosy pro školy, školky i pro realizátory MAP, Marie Plevová

PREZENTACE KE STAŽENÍ

UKÁZKA STRATEGICKÉHO PLÁNU KE STAŽENÍ