Výzva na akční plánování byla vyhlášena

Úvod  › Aktuality  › Výzva na akční plánování byla vyhlášena

Praha, 30. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm

Výzva Akční plánování v území navazuje na dosažené cíle místních a krajských akčních plánů a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. Jejím cílem je také zvýšení kvality řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování, lepší dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě či žáka v inkluzivní škole a lepší spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností. Celkově by měly realizované projekty přispět k lepší spolupráci v regionu vedoucí k lepšímu využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Výzva obsahuje tři druhy aktivit rozdělené dle typu žadatelů. Aktivita A je určena místním akčním skupinám, městským částem hlavního města Prahy a obcím, svazkům obcí či sdružení/spolku obcí, aktivita B je pak určena krajům. Obě tyto aktivity mají za cíl rozvoj, aktualizaci a evaluaci místních, resp. krajských, akčních plánů. Aktivita C, určená příspěvkovým organizacím MŠMT, je zaměřena na metodickou a koordinační podporu příjemců pro tvorbu místních a krajských akčních plánů a jejich vzájemné spolupráce.

Žádosti o podporu do výzvy Akční plánování v území mohou žadatelé předkládat od 30. září 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: ap@msmt.czopvvv@msmt.cz

Facebookový profil: https://www.facebook.com/opvvv/

Instagram: https://www.instagram.com/op_vvv/