Vzdělávání v projektu SRP

Úvod  › Aktuality  › Vzdělávání v projektu SRP

Aktivita Vzdělávání je neodmyslitelnou součástí projektu SRP. Letos máme přes 300 absolventů ročního vzdělávacího programu Strategické řízení a plánování ve školách. A téměř stejně vysoký je tento rok počet účastníků našich nástavbových seminářů. Během jara jsme vypsali i vyhledávané webináře k psychohygieně. 

Ředitelům jsme v projektu SRP nabídli prezenční i distanční vzdělávání zaměřené na: