Zapojte se do benchlearningu!

Úvod  › Zapojte se do benchlearningu!

Proč by se naše škola měla zapojit do benchlearningu?

„Benchlearning byl pro naši školu příležitostí zaměřit se cíleně na problémové oblasti, se kterými se škola potýká. Díky benchlearningu jsme měli možnost zamyslet se nad tím, jak vybrané slabší stránky správně uchopit, jak konstruktivně pracovat a školu posouvat. Spolupráce partnerských škol byla vzájemně obohacující a přínosná i do budoucích let.“ (ZŠ Znojmo)

„Jsme přesvědčeni, že díky benchlearningu by zlepšení vybraných slabších stránek naší školy nebylo tak rychlé. Velký bonus celého projektu spatřujeme v tom, že jsme se mohli podívat do jiných škol a školek, poučit se z jejich dobré praxe, vyvarovat se některým chybám, a také si získat cenné profesionální kontakty i do budoucna.“ (ZŠ a MŠ Desná)

Pro zapojení do benchlearningu, prosím, vyplňte krátký dotazník.

Údaje o škole

Telefonní číslo zadávejte bez předvolby +420.

Základní charakteristiky


Druh školy *

Toto pole je povinné.

V těchto oblastech se potřebujeme zlepšit (oblasti odpovídají jednotlivým kritériím Kvalitní školy).


V těchto oblastech nabízíme pomoc (oblasti odpovídají jednotlivým kritériím Kvalitní školy).


Doplňující text o škole

Uveďte prosím Vaše předchozí zkušenosti s benchlearningem a jakékoliv další doplňující informace o škole.

Zadavatel školy

Na základě následujících údajů vám bude vytvořen účet a odeslány přihlašovací údaje na uvedený email.