SRP – pomáháme vést školy

Podporujeme vytváření společných představ ředitelů, učitelů, rodičů i žáků o škole, která bude příjemným místem setkávání a učení.

Nabízíme možnosti, jak převést vize úspěšné školy do reality.


Psychologická podpora ředitelům II. díl, Mgr. Petr Winkler, Ph.D.

On-line poradenství

Zamýšlíte se nad dlouhodobou vizí vaší školy? Chcete získat odpovědi na dotazy z oblasti strategického řízení a plánování? Vyhledávejte dle klíčových slov, pročtěte si praktické materiály nebo pošlete dotaz odborníkům.

On-line dotazy
Ptát se můžete odbornic z center podpory projektu SRP.

Aktuality

Vzdělávací akce a semináře

  • TISKOVÁ ZPRÁVA – Psychická (ne)pohoda ve školách
    Odborná debata psychiatrů a pedagogů: „Návrat do škol je i návratem do vztahů. Je třeba o ně pečovat.“ Záznam ke shlédnutí zde: http://bit.ly/psychická_ne_pohoda_ve_školách Jak si teď, po téměř celém…
  • Otázka Šablony za květen 2021 pro výzvu 63/64
    Otázka: Před ukončením realizace projektu ve výzvě Šablony II jsme vyplnili Dotazníkové šetření potřeb MŠ a výsledkem je, že se ve všech položkách dotazníku nacházíme v ideálním…
  • Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon
    Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled…