SRP – pomáháme vést školy

Podporujeme vytváření společných představ ředitelů, učitelů, rodičů i žáků o škole, která bude příjemným místem setkávání a učení.

Nabízíme možnosti, jak převést vize úspěšné školy do reality.


On-line poradenství

Zamýšlíte se nad dlouhodobou vizí vaší školy? Chcete získat odpovědi na dotazy z oblasti strategického řízení a plánování? Vyhledávejte dle klíčových slov, pročtěte si praktické materiály nebo pošlete dotaz odborníkům.

Aktuality

Vzdělávací akce a semináře

  • Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)
    UPOZORNĚNÍ: Vychází aktualizované Sdělení k realizaci šablon jehož platnost je zpětně účinná od 1. 2. 2021 V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu…
  • Pro školy v IP: otevřena možnost webináře na téma psychohygiena
    Současná situace spojená s uzavřením škol a distanční výukou představuje neúměrnou zátěž pro pedagogy ze všech typů škol, kterou již často nedokážou zvládnout sami. Na základě požadavků…
  • Prodlužování projektů v II. vlně šablon
    Řídicí orgán aktualizoval informace k prodlužování projektů v souladu se Sdělením k realizaci šablon a zároveň upozorňuje na technické řešení podávaných žádostí o změnu. Dokument  „Prodlužování projektů – informace 2021“…