Kontakty

Potřebujete pomoc, radu nebo podporu? 

Kontakty


Mgr. Klára Bezděková

náměstkyně ředitele

Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.

podpora pro management škol a kvalifikační a specializační studia

Mgr. Tereza Halouzková, MBA

kvalifikační studium Ředitel manažer

Bc. Kristýna Sovinská

kvalifikační studium Lídr školy

Využijte podpory u vás v regionu i online


Pomohla by vám podpora na míru pro vaši školu? Obraťte se na odborníky a odbornice z krajských pracovišť NPI ČR, jež poskytují kvalitní vzdělávací, rozvojové a konzultační služby po celé republice. Můžete požádat o podporu na klíč, specificky pro vaši školu, nebo využít širší nabídku ve vašem regionu. Tuto nabídku vytváříme cíleně pro potřeby daného regionu a ve spolupráci s místními aktéry, jako jsou krajské úřady, Česká školní inspekce nebo místní vzdělávací organizace. Můžete se přihlásit do studia kvalifikačních a specializačních studií, vzdělávacích programů v rámci DVPP nebo se zúčastnit aktivit podporujících sdílení zkušeností a vytváření učících se komunit.

Nabízíme konzultace a networking


Pokud chcete využít konzultaci nebo se zapojit do networkingu v jiném tématu, obraťte se na svoje krajské pracoviště.

Konzultant ŠVP na míru

NPI ČR poskytuje konzultace ŠVP na míru. Proberte změny, které přinášejí RVP z roku 2021, s našimi zkušenými konzultanty a získejte podporu na míru přímo pro vaši školu. Podle domluvy s konzultantem můžete konzultovat online nebo prezenčně. Konzultace jsou zdarma a je možné je využívat i opakovaně.   

Kolegiální setkání k tématu heterogenního kolektivu

Zabýváte se otázkou žáků se sociálním znevýhodněním a chcete si nasdílet zkušenosti s jejím řešením v bezpečném prostředí? Využijte naše peer2peer setkání k tématu heterogenní kolektiv. Kolem 90 akcí probíhá v regionech a také dvě celostátně, jedno z nich online. Pokud máte zájem se peer2peer setkání zúčastnit, kontaktujte petra.mackova@npi.cz.

Projekt KOMPAS


V rámci unikátního projektu KOMPAS, který představuje synergii mezi krajskými pracovišti NPI ČR, krajskými inspektoráty České školní inspekce a zapojenými školami, se otevírá nová kapitola ve zvyšování kvality vzdělávání. Cílem je poskytnout školám ucelenou podporu a inspiraci pro jejich rozvoj a inovace. 

Doporučujeme


Střední článek podpory

Nad rámec našich služeb doporučujeme využít systém Středního článku podpory od MŠMT, který poskytuje cílenou individuální podporu vedení škol

Jeho úkolem je nabídnout školám portfolio podpůrných služeb odpovídající jejich aktuálním specifickým potřebám a poskytnout jim podporu v oblastech pedagogického vedení, řízení pedagogických procesů a zvyšování kvality vzdělávání, a to od významných a osvědčených aktérů v oblasti vzdělávání.