Kvalifikační studium

Ředitel manažer


Naučíte se základním dovednostem a znalostem z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu. To vše od zkušenějších kolegů přímo z vašeho kraje. 

DÉLKA STUDIA: 
7–10 měsíců

MÍSTO KONÁNÍ:
celá ČR
AKREDITACE:
MSMT-239/2022-10-97
FORMA STUDIA: 
84 h prezenčně, 36 h e-learning, 15 h praxe

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 
13 000 Kč

Náš přístup


Pracujeme ve skupině pod vedením zkušených lektorů. Klademe důraz na spolupracující atmosféru, naši lektoři dbají na podporu motivace v týmu a přenesení cvičení do reálných situací.

Zaměřujeme se na výuku plnou inspirace od špičkových lektorů a škol. Budete mít možnost vše si v praxi vyzkoušet ve své škole, vzájemně se podpoříte s kolegy z jiných škol, zažijete sdílení v bezpečném prostředí. 

V případě velkého počtu přihlášených v některém z krajů rozdělujeme kurzy dle typu školy.

Studium je otevřené budoucím a začínajícím ředitelům a ředitelkám z těchto typů škol: MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, ZUŠ/SUŠ, DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM. 

Co získáte


 • Kvalifikační podmínku pro výkon funkce ředitele školy  
 • Základní znalosti a dovednosti pro efektivní strategické plánování a řízení školy  
 • Zkušenosti z oblasti řízení školy, dobré praxe a jiných osvědčených postupů; nové možnosti a strategie pro zlepšení výuky i vedení školy   
 • Podporu pro profesní rozvoj; znalosti o moderních technikách a postupech ve vedení školy 
 • Zlepšení komunikačních dovedností s důrazem na týmovou spolupráci (komunikační dovednosti jsou klíčové pro úspěšnou spolupráci s učiteli, zaměstnanci, studenty, rodiči)  
 • Informace, jak vést týmy, motivovat zaměstnance i prezentovat organizaci na veřejnosti  
 • Schopnost lépe se rozhodovat (ředitelé škol často čelí obtížným rozhodnutím, která ovlivňují celou organizaci, školní i veřejné prostředí  
 • Podněty k rozvoji kritického myšlení a analytických dovedností  

Témata z programu


 • Profesní rozvoj ředitele  
 • Teoretické i praktické informace z oblasti managementu školy  
 • Moderní trendy ve vzdělávání a řízení škol  
 • Vedení, komunikace, rozhodování, motivace a týmová spolupráce  
 • Strategické plánování  
 • Studijní moduly: legislativa, finanční řízení, personální řízení a řízení pedagogického procesu 

E-learning


Součástí studia je i inovovaný e-learning s praktickými příklady a modelovými situacemi. E-learning obsahuje následující moduly: Úvodní seberozvojový modul, Školské právo, Pracovní právo, Financování školy, Pedagogický lídr.

Jak studium hodnotí absolventi?


Chci se zeptat

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte projektovou manažerku studia Terezu Halouzkovou na tereza.halouzkova@npi.cz.