O nás

O Národním pedagogickém institutu České republiky


NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště NPI ČR.

Oddělení podpora vedení škol


Mgr. Klára Bezděková

náměstkyně ředitele

    
Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.

podpora pro management škol a kvalifikační a specializační studia

Mgr. Tereza Halouzková, MBA

kvalifikační studium Ředitel manažer

Bc. Kristýna Sovinská

kvalifikační studium Lídr školy

Externí konzultanti


Mgr. Pavel Škramlík

ředitel SSZŠ Litvínov

konzultant v oblasti líderství

Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.

ředitel VOŠ publicistiky

konzultant v oblasti managementu

Děkujeme všem, jež se podíleli na vzniku tohoto webu za jejich pomoc, konzultaci a cennou práci.