Ředitel

Pedagogický leadership 

Ukážeme vám, jak na to

Dobrou školu dělá silná vize


Jak se stát dobrým ředitelem školy? A co všechno obnáší být opravdovým pedagogickým lídrem? Na toto důležité téma si povídá Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) s Pavlem Škramlíkem, ředitelem Soukromé sportovní základní školy v Litvínově.

Kým se můžu stát?


Pedagogický lídr je ten, kdo dokáže nastavovat vize a cíle tak, aby se vize stala sdílenou všemi aktéry ve vzdělávání. Zároveň má růstové myšlení, dbá na respektující vztahy a bezpečné prostředí a zaměřuje se na pedagogický proces, tzn. na žáky a jejich učení. Lídr má vyjasněné postoje a hodnoty, vzdělává se, zaměřuje pozornost na kvalitní klima a vztahy. Je nositelem společné kultury a hodnot školy. Názory na to, kdo je to pedagogický lídr, se mohou různit. Silná vodítka k uchopení pedagogického leadershipu nám dávají strategické dokumenty. 

Strategie 2030+

Strategie 2030+ definuje pedagogické lídry jako kompetentní a sebevědomé ředitelky a ředitele, kteří nastavují vizi pro svoji školu
v souladu se současnými trendy ve vzdělávání a strategickými opatřeními. 

Školu vedou jako učící se organizaci, která zná a naplňuje potřeby školy, pedagogického sboru, rodičů i žáků. Vlastním příkladem motivují ke změně a cílevědomě připravují podmínky pro kvalitní vzdělávání a úspěch všech zúčastněných. 

Jak vím, že to dělám dobře?


Vést školu je komplexní úkol. Také zkušený lídr mívá pochybnosti a čelí náročným výzvám. Lídr je více zaměřený na vztahy a kvalitu učení a manažer zaměřuje svou pozornost spíše na procesy. Obojí je důležité a ředitel či ředitelka by měli umět vnímat, ve které roli v konkrétní situaci vystupují. Kde najít oporu, když váháte, jestli vedete školu dobrým směrem? Odrazovým můstkem může být know-how zkušených ředitelů a ředitelek. Najdete ho jak v odborných metodikách, tak v inspirativních příbězích vedení škol, které najdete napříč tímto webem. 

Kritéria kvalitní školy od ČŠI

Pedagogickým leadershipem se zabývají i Kritéria kvalitní školy od České školní inspekce, která vyzdvihují, že právě přístup vedení školy k řízení pedagogických procesů je klíčový pro poskytování kvalitního vzdělávání. 

Identifikují taky tři základní pilíře pedagogického leadershipu, na kterých můžete stavět svůj rozvoj: 

  • vlastní řízený rozvoj lídrovských kompetencí
  • realizace strategických opatření a jejich řízení
  • vytváření zdravého klimatu školy, zajištění rozvoje kvalitního pedagogického sboru a materiálních podmínek pro vzdělávání

Pilíře pedagogického leadershipu 


Sebepoznání a seberozvoj

Začněte od sebe. Reflektujte, učte se a pečujte o svůj wellbeing. 
Nadchněte svou motivací, pozitivní energií a vizí všechny ve škole. 

Strategické
plánování

Navrhněte budoucnost své školy cílevědomě, s jasnou vizí a s důrazem na kvalitu. Naučte se vyhodnocovat, jestli míříte do cíle, nebo bloudíte.

Pedagogické vedení týmu

Podpořte svůj tým tak, aby mohl celoživotně růst, cítil se bezpečně a naučil se dobře reagovat na změny. Buďte jistou oporou v nejistém světě. 

Naučte se vést školu prakticky


Kvalifikační studium:
Lídr školy

Chcete se stát skutečným lídrem? Přihlaste se do našeho kvalifikačního studia Lídr školy. 

Kvalifikační studium:
Ředitel manažer

Chcete se stát lepším manažerem? Přihlaste se do našeho kvalifikačního studia Ředitel manažer.