KOMPAS

Ucelená podpora pro rozvoj a inovace

Co je KOMPAS?


V rámci unikátního projektu KOMPAS, který představuje synergii mezi krajskými pracovišti NPI ČR, krajskými inspektoráty České školní inspekce a zapojenými školami, se otevírá nová kapitola ve zvyšování kvality vzdělávání. Cílem je poskytnout školám ucelenou podporu a inspiraci pro jejich rozvoj a inovace. 

Projekt KOMPAS je příkladem toho, jak můžeme společnými silami a sdílením odbornosti vytvářet prostředí pro růst a prosperitu škol. Spolupracujeme na vytváření prostředí založeného na podpoře, otevřeném dialogu a aktivním hledání nových přístupů k řešení pro výzvy současného vzdělávání. 

Hlavní pilíře naší činnosti


  • Nastavení správného směru: Pomáháme školám určit a sledovat cesty k dosažení kritérií modelu tzv. kvalitní školy.
  • Podpora profesního rozvoje: Nabízíme široké spektrum příležitostí pro rozvoj ředitelů a pedagogů, včetně stáží, sdílení osvědčených postupů, cílených vzdělávacích programů i konzultací s odborníky.
  • Propojení a síťování: Umožňujeme školám navázat kontakty s institucemi řešícími podobné výzvy a sdílet tak vzájemně zkušenosti a řešení.
  • Expertní spolupráce: Spolupracujeme s renomovanými odborníky – lektory, mentory, kouči a supervizory, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň podpory pro školy.
  • Informativní podpora: Aktivně informujeme o novinkách v oblasti pedagogických metod a přístupů, projektech a iniciativách, které mohou školám pomoci v jejich dalším růstu.
  • Komplexnost podpory: Nabízíme pomoc s řešením širokého spektra otázek.
  • Pozitivní prostředí: Klíčovým prvkem je vytváření podpůrné atmosféry, která napomáhá úspěšné realizaci spolupráce.

KOMPAS –Koordinace Metodické Podpory
A Spolupráce

Váš průvodce a podpora světem leadershipu, time managmentu, nových metod práce a všeho, co má moderní a inovativní škola mít a znát. Podpora při pedagogickém vedení školy v souladu s kritérii Kvalitní školy ČŠI. Garantem cílené podpory je ČŠI – krajské inspektoráty a NPI ČR - krajská pracoviště.

30.4.2024 zapojeno 104 škol ve 14 krajích.

Pro bližší informace neváhejte oslovit vedoucí krajských pracovišť zde.

Prohlédnout prezentaci

Ukázka individualizovaného balíčku podpory

Jak se zapojit?

Pokud chcete jako odborník nabídnout projektu pomoc nebo získat další informace o projektu KOMPAS, kontaktujte prosím naše krajská pracoviště