Projekt KOMPAS

Ucelená podpora pro rozvoj a inovace

Co je KOMPAS?


V rámci unikátního projektu KOMPAS, který představuje synergii mezi krajskými pracovišti NPI ČR, krajskými inspektoráty České školní inspekce a zapojenými školami, se otevírá nová kapitola ve zvyšování kvality vzdělávání. Cílem je poskytnout školám ucelenou podporu a inspiraci pro jejich rozvoj a inovace. 

Projekt KOMPAS je příkladem toho, jak můžeme společnými silami a sdílením odbornosti vytvářet prostředí pro růst a prosperitu škol. Spolupracujeme na vytváření prostředí založeného na podpoře, otevřeném dialogu a aktivním hledání nových přístupů k řešení pro výzvy současného vzdělávání. 

Hlavní pilíře naší činnosti


  • Nastavení správného směru: Pomáháme školám určit a sledovat cesty k dosažení kritérií modelu tzv. kvalitní školy.
  • Podpora profesního rozvoje: Nabízíme široké spektrum příležitostí pro rozvoj ředitelů a pedagogů, včetně stáží, sdílení osvědčených postupů, cílených vzdělávacích programů i konzultací s odborníky.
  • Propojení a síťování: Umožňujeme školám navázat kontakty s institucemi řešícími podobné výzvy a sdílet tak vzájemně zkušenosti a řešení.
  • Expertní spolupráce: Spolupracujeme s renomovanými odborníky – lektory, mentory, kouči a supervizory, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň podpory pro školy.
  • Informativní podpora: Aktivně informujeme o novinkách v oblasti pedagogických metod a přístupů, projektech a iniciativách, které mohou školám pomoci v jejich dalším růstu.
  • Komplexnost podpory: Nabízíme pomoc s řešením širokého spektra otázek.
  • Pozitivní prostředí: Klíčovým prvkem je vytváření podpůrné atmosféry, která napomáhá úspěšné realizaci spolupráce.

Ukázka individualizovaného balíčku podpory

Jak se zapojit?

Pokud chcete jako odborník nabídnout projektu pomoc nebo získat další informace o projektu KOMPAS, kontaktujte prosím naše krajská pracoviště